.

Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kuģenieki”, Kalsnavas pagsts, Madonas novads

iesūtīts: 2016.04.25 14:59
Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 1,2ha platībā uz kura atrodas 1-stāva dzīvojamā māja 131,8 kvm. platībā. Izsole notiks 2016.gada 20.maijā plkst. 11.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā (3.stāvā), Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

NOTEIKUMI 

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena- EUR 2210,00 (divi tūkstoši divi simti desmit euro). Nodrošinājuma nauda- 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 221,00 (divi simti divdesmit diens euro). Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kalsnavas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000042272, “SEB banka” norēķinu kontā LV98UNLA0050007915936, vai „Swedbanka” norēķinu kontā LV35HABA0001402041571, norādot iemaksas mērķi "Nekustamā īpašuma „Kuģenieki”, Kalsnavas pag.,Madonas nov. nodrošinājuma maksa".

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kalsnavas pagasta pārvaldē (3.stāvā), Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, līdz 2016.gada 20.maija plkst.10.00, pārvaldes darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.00 līdz 17.00, otrdien- no plkst.8.00 līdz 18.00, piektdien- no plkst.8.00-16.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv., Kalsnavas pagasta mājaslapā www.kalsnava.lv, vai Kalsnavas pagasta pārvaldē Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, pie sekretāres. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar pagasta pārvaldes vadītāju Arti Mūrmani pa tālruni 20371517.

Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, jāpiesakās atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajam. 

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums