Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmeņsala”, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2023.03.17 13:31
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Akmeņsala”, Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7086 016 0146).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7860160146) 3,0 ha platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumu 70860160146001).

Izsoles sākotnējā cena – 5680,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 568,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Akmeņsala, Praulienas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023.gada 21.aprīlī plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023.gada 20.aprīlim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Praulienas pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien – ceturtdien - no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.45 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I.Zalāni pa tel.Nr.29424912.

 

   
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums