Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pabērzi”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2023.03.17 13:24
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Pabērzi”, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 009 0107).

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70460090107 0,4564 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 3200,00, izsoles solis - EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 320,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Pabērzi”, Bērzaunes pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023.gada 21.aprīlī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023.gada 20.aprīlim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Bērzaunes pagasta pārvaldē (Aronas iela 1, Sauleskalnā, Bērzaunes pagasts, Madonas novads), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.45 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- līdz plkst.15.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci pa tel.Nr.20249112.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums