Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001

iesūtīts: 2023.03.08 15:56
Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001 daļas 40 kv.m. platībā apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Apbūves tiesības izmantošanas mērķis: inženierbūves – elektroauto uzlādes stacijas būvniecība un ekspluatācija.

Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 10 (desmit) gadiem no līguma par apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, kura jāveic ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

Izsoles sākumcena tiek noteikta  83,00 EUR  (astoņdesmit trīs euro, 00 centi) gadā, neiekļaujot nomas maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Apbūves tiesības izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi).

Izsole notiks 2023.gada 31.martā plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (darba dienās no plkst.8.00 - 17.00, pirmdienās līdz pkst.18.00, piektdienās līdz plkst.16.00).

Pieteikumus apbūves tiesības izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101.kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv līdz 2023.gada 30.martam plkst.17:00.

Ar Zemes gabalu var iepazīties, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar Madonas novada pašvaldības Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu, mob.tālr. 29461212.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums