.

Neapbūvēta zemesgabala ,,Krievlejas”, kadastra numurs 7068 016 0079, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70680160079, Liezēres pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2023.03.07 11:13
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Krievlejas”, Liezēres pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7068 016 0079

Kadastra apzīmējums: 70680160079

Zemesgabala iznomājamā platība: 6 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa 390,00 EUR (trīs simti deviņdesmit euro, 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2023.gada 24.martā plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101.kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2023.gada 23.martam plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Liezēres pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Jāni Daideru, tālr. 26361110, e-pasts: janis.daiders@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums