Neapbūvēta zemesgabala ,,Bez adreses”, kadastra numurs 7046 008 0385, zemes vienība “Bez adreses” ar kadastra Nr. 7046 008 0125, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2023.01.04 14:12
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Bez adreses”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7046 008 0385 

Kadastra apzīmējums: 70460080125 

Zemesgabala iznomājamā platība: 1,2 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti

Izsoles sākuma nomas maksa 87,00 EUR (astoņdesmit septiņi euro, 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi).

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2023.gada 20.janvārī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101.kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2023.gada 19.janvārim plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci, tālr. 20249112, e-pasts: edgars.lacis@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums