Paziņojums par nekustamā īpašuma daļas ar adresi “Gustavskola”, Praulienas pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2022.11.29 15:06
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma daļas ar adresi “Gustavskola”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 7086 013 0057), nomas tiesības.

Nomas Objekts sastāv no ēkas ar kopējo platību 85,3 m2 (kadastra apzīmējums 7086 013 0057 002), trīs palīgēkām – kūts (kadastra apzīmējums 7086 013 0057 003), šķūnis (kadastra apzīmējums 7086 013 0057 004), pagrabs (kadastra apzīmējums 7086 013 0057 005) un ar ēkām saistītā zemes vienības daļas - platība aptuveni 0,8 ha, kā arī ar īpašuma daļu saistītā inženierbūve - artēziskā aka. Ēkas ir ar lielu fizisko, funkcionālo un ekonomisko nolietojumu, konstatēti jumta seguma un citu konstrukciju būtiski bojājumi. Nav izbūvēta kanalizācijas sistēma.  

Nomas līguma darbības termiņš – 5 gadi. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir 200,00 EUR gadā, neieskaitot PVN. Izsoles solis 10,00 EUR.

Izsole notiks 2022.gada 9.decembrī plkst.14:40 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 8.decembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101.kab.), darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, pirmdienās līdz plkst.18.00, piektdienās – līdz plkst.16.00., vai elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties šeit un Madonas novada Centrālajā administrācijā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā) darba laikā (darba dienās no plkst.8.00 - 17.00, pirmdienās līdz pkst.18.00, piektdienās līdz plkst.16.00).

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties pa tālruni ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju Ilonu Zalāni, tālrunis Nr.29424912

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums