Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rožmalas, Ošupes pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2022.11.10 11:03
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rožmalas, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 70820010004). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820010083) – 1,13 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 2160,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 216,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Rožmalas”, Ošupes pagasts, izsolei”.

Izsole notiks 2022.gada 9.decembrī plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 8.decembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Ošupes pagasta pārvaldē (Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads), pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai- no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju  Aleksandru Šrubu pa tālruņa Nr. 28374223.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums