Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Centra ferma”, Praulienas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.09.27 10:27
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Centra ferma”, Praulienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7086 010 0130).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70860100130) 1,3 ha platībā un ēkas (kadastra apzīmējumu 70860100195005).

Izsoles sākotnējā cena – 4000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 400,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Centra ferma, Praulienas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 28.oktobrī plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 27.oktobrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Praulienas pagasta pārvaldē (Kalna ielā 2, Praulienā, Praulienas pagastā, Madonas novadā), pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien- ceturtdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.45 līdz 17.00, piektdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I.Zalāni pa tel.Nr.29424912.

 

   
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums