.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.09.14 10:36
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0362). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma 36,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 367/6700 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70620050131001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620050131).

Izsoles sākotnējā cena –2050,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 205,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 14.oktobrī plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 13.oktobrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar pārvaldes vadītāju Kalsnavas un Ļaudonas pagastos Artūru Portnovu pa tel.Nr.20374568.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums