Paziņojums par mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un ar to saistītās zemes Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2022.09.12 12:11
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma - mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa iela 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0002 008 un ar tām saistītās zemes daļu ar kopējo platību 5315 kv.m., Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002), nomas tiesības.

Nomas līguma darbības termiņš – 20 gadi. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) mēnesī, neieskaitot PVN. Nomas cenā tiek iekļauta maksa par pieguļošo zemesgabala daļu. Izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2022.gada 23.septembrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 21.septembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada centrālajā administrācijā, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Aicinām iepazīties ar dokumentiem šeit:

·         izsoles noteikumi

·         nomas līguma projekts

vai Madonas novada centrālajā administrācijā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā).

Ar dokumentāciju var iepazīties Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 204. kab. (Madonas novada centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļa vadītāja Ramona Vucāne, tālrunis + 371 20228813, e-pasts: ramona.vucane@madona.lv).

Objektu var apskatīt 15.09.2022., iepriekš vienojoties pa tālruni ar Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Ilzi Voginu, tālrunis +371 20204906.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums