.

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Pagasta mežs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā izsoli

iesūtīts: 2022.01.25 09:16
Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kā nedalāmu vienību, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Pagasta mežs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700120018 sastāvoša no:

Nr.

p. k.

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

1.              

Kailcirte

2

5.,7.

0,55

268,86

E,B

2.              

Kailcirte

2

9.

1,97

573,15

E,B

3.              

Kailcirte

2

12.

0,80

246,74

E,B

4.              

Kailcirte

2

14.

0,75

191,73

E

5.              

Kailcirte

2

17.

1,98

558,76

E,P

6.              

Kailcirte

2

18.

1,82

443,37

E

7.              

Kailcirte

2

20.

1,83

367,57

E,B

8.              

Kailcirte

2

22.

1,97

489,18

E

9.              

Kailcirte

2

25.

0,94

151,33

E

10.           

Kailcirte

2

28

1,99

365,43

E

                   Kopā:

14,60

3656,12

un kadastra apzīmējums 70700120011 sastāvoša no:

Nr.

p. k.

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

1.      

Kailcirte

1

3.,6.,8.,5.

3,71

947,50

E

                   Kopā:

3,71

947,50

Cirsmas izsoles nosacītā sākuma cena ir 181 950,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 18 195,00 euro, izsoles solis – 1000,00 euro. Nodrošinājuma summa jāieskaita: Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums cirsmas “Pagasta mežs” Ļaudonas pagastā izsolei”. Nosolītā summa pircējam jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas”.

Izsole notiks 2022. gada 9. februārī plkst. 14:00 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022. gada 8. februārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29196184 (mežzinis Vilnis Zosārs)

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums