Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.12.22 17:33
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 010 0210). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70860100210) 0,2709 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0210 001.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 11400,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 1140,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Muižas klēts, Praulienas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 28.janvārī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 27.janvārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Praulienas pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Praulienā, Praulienas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres , darba laikā (pirmdien- ceturtdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.45 līdz 17.00, piektdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I.Zalāni pa tel.Nr.29424912.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums