Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Asteres”, Barkavas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.12.15 09:06
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Asteres”, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0305). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70440080305) 0,0815 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 500,00, izsoles solis EUR 50,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 50,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Asteres, Barkavas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 21.janvārī plkst.15:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 20.janvārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Barkavas pagasta mājaslapā www.barkava.lv, Barkavas pagasta pārvaldē (Brīvības iela 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00.) Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. A. Šrubu, tālr. 28374223.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums