Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2021.12.10 15:33
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7027 900 0034). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 28 kv.m. platībā (kopīpašuma 280/1067 domājamās daļas no dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 70270150094001, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094002, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094003, un zemes, kadastra apzīmējums 70270150094).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 850,00, izsoles solis EUR 50,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 85,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības Cesvaines apvienības pārvaldes norēķinu kontā  LV47 UNLA 0030 9001 30712, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 14.janvārī plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 13.janvārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel.Nr. 29461212.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums