Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļnieki, Cesvaine, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2021.12.10 15:31
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Zaļnieki, Cesvaine, Madonas novads (kadastra Nr.7007 002 0060). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70070020059 1,86 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 4800,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 480,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības Cesvaines apvienības pārvaldes norēķinu kontā  LV47 UNLA 0030 9001 30712, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Zaļnieki, Cesvainē izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 14.janvārī plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 13.janvārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Cesvaines mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines apvienības pārvaldē, Pils ielā 1A, Cesvainē, Madonas novadā, darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, piektdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel.Nr. 29461212.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums