Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Lejasstrauti, Cesvaine, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.11.12 09:22
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Lejasstrauti, Cesvaine, Madonas novads (kadastra Nr.7007 003 044). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 700070030060) 8198 m2 platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 2000,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 200,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Lejasstrauti, Cesvainē izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 13. decembrī plkst. 14:30 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 10. decembrim plkst.16:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Cesvaines mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines apvienības pārvaldē, Pils ielā 1A, Cesvainē, Madonas novadā, darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, piektdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel.Nr.29461212. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums