.

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu Nr. 8, Skolas ielā 10, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2021.11.04 11:59
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu Nr. 8, Skolas ielā 10, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70820130196001, ar kopējo platību 24,8 kv.m.

Nomas līguma darbības termiņš – 1  (viens) gads. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir EUR 0,71 (nulle eiro 71 centi) mēnesī par 1 kv.m. Papildus noteiktajai nomas maksai tiek aprēķināts PVN, nekustamā īpašuma nodoklis un apsaimniekošanas izdevumi. Izsoles solis EUR 0,10 (nulle eiro 10 centi).

Izsole notiks 2021.gada 15.novembrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 12.novembrim plkst.16:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Lietvedības nodaļā vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties ŠEIT vai Madonas novada Centrālajā administrācijā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā) darba laikā (darba dienās no plkst.8.00 - 17.00, pirmdienās līdz pkst.18.00, piektdienās līdz plkst.16.00).

Kontaktpersona par Objektu – Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Anita Ikauniece, mob.tālr. 29224162, e-pasts anita.ikauniece@madona.lv.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums