.

Neapbūvētā zemesgabala “Dimanti12”, kadastra numurs 70760080272, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70760060058, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2021.11.04 11:41
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Dimanti12”, Mētrienas  pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs:70760080272

Kadastra apzīmējums:70760060058

Zemesgabala platība: 1 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti.

Izsoles sākuma nomas maksa EUR 86,00 (astoņdesmit seši euro) gadā bez PVN.

Izsoles solis EUR 10.00 EUR (desmi euro, 00 centi).

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2021.gada 15.novembrī plkst.14:00. Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Mētrienas pagasta pārvaldes ēkā Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads.

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2021.gada 12.novembra plkst.16:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju Ilonu Zalāni, tālr. 29424912, e-pasts: ilona.zalane@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums