.

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu Nr.3, Brīvības ielā 7, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2021.08.19 17:06
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma daļu - telpu Nr.3, Brīvības ielā 7, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70440080295001002, ar kopējo platību 15,7 kv.m.

Nomas līguma darbības termiņš – 3  (trīs) gadi. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir EUR 0,80 (nulle eiro 80 centi) mēnesī par 1 kv.m. Papildus noteiktajai nomas maksai tiek aprēķināts PVN, nekustamā īpašuma nodoklis un apsaimniekošanas izdevumi. Izsoles solis EUR 0,10 (nulle eiro 10 centi).

Izsole notiks 2021.gada 30.augustā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 27.augustam plkst.16:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Lietvedības nodaļā.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties šeit vai Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā) darba laikā (darba dienās no plkst.8.00 - 17.00, pirmdienās līdz pkst.18.00, piektdienās līdz plkst.16.00).

Kontaktpersona par Objektu – Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Aleksandrs Šrubs, mob.tālr.28374223, e-pasts aleksandrs.srubs@madona.lv

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums