Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Rupsala”, Ošupes pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.04.09 10:38
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Lejas Rupsala”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 002 0072). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820020069) – 7,98 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 17600,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmerā no nosacītās cenas, kas ir EUR 1760,00. Nodrošinājuma nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājuma nauda objekta “Lejas Rupsala”, Ošupes pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 21. maijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 18. maijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības klientu zālē (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku. Kontaktpersona – pārvaldes vadītājs Ošupes un Barkavas pagastos Aigars Šķēls, tālr.29426366. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums