Paziņojums par jaunbūvējamas noliktavas ēkas Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un tai pieguļošās zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2021.02.05 18:43
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - jaunbūvējamas noliktavas ēkas un tai pieguļošā zemes gabala daļas 480 m2 platībā Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002).

Nomas līguma darbības termiņš – 20 gadi. Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 ēkas kv m mēnesī (izsoles sākumcena) ir EUR 3,00 (trīs euro), neieskaitot PVN. Nomas cenā tiek iekļauta maksa par iznomāto zemesgabala daļu.  Izsoles solis par 1 kv.m mēnesī  - EUR 0,05 (5 euro centi).

Izsole notiks 2021. gada 17. februārī plkst. 14.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 12. februārim plkst. 16.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. 


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un pašvaldības administrācijā Klientu zālē.

Ar būvprojekta dokumentāciju (INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU) var iepazīties Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 211.kab. (Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja, tālr. +37129360277, klinta.galeja@madona.lv). 

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 26196358 ar Madonas novada pašvaldības  Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistu, ceļu inženieri Edgaru Gailumu.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums