Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Namnieki”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2020.11.11 12:16
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Namnieki”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7042 007 0080), sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420070080) – 8,1 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 92000,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājums- EUR 9200,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. 

Izsole notiks 2020.gada 18.decembrī plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2020.gada 17.decembrim plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar pārvaldes vadītāju Aronas un Lazdonas pagastos Reini Silupu, tālr.28080508. 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika