Madonas novadā ir uzsākta sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācijas 2. kārta


  

 

 


 
  
    Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros, ar ES Kohēzijas fonda finansējumu, š.g. jūlijā ir uzsākta Madonas novada atkritumu izgāztuvju „Lauski” Vestienas pagastā, „Pērles” Mētrienas pagastā, „Kalnieši” Ļaudonas pagastā, „Siliņi” Kalsnavas pagastā, „Vālēni” Liezeres pagastā un „Dubītes” Barkavas pagastā rekultivācija.

Visu šo izgāztuvju rekultivācijas būvdarbus veic SIA „Rubate”.  Būvnieki tika izvēlēti konkursa kārtībā , saskaņā ar veikto publisko iepirkumu. Tāpat tika iepirkta arī objektu būvuzraudzība. To veic SIA „Ģeoplus”. Autoruzraudzību veic SIA „Geo Consultants”.

Atbilstoši noslēgtajiem būvniecības līgumiem atkritumu izgāztuvju rekultivācija tiks veikta par kopējo summu 118 851Ls, tai skaitā:

Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” rekultivācija par 38634 Ls;

Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši”  rekultivācija par 23641 Ls;

Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles”  rekultivācija par  12240 Ls;

Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” rekultivācija par 9545 Ls;

Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni” rekultivācija par 20424 Ls;

Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski”  rekultivācija par 14367 Ls.

Saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem un darbu veikšanas grafikiem rekultivācijas darbus visās izgāztuvēs plānots pabeigt šogad.

Pateicoties ES Kohēzijas fonda finansējumam un ieguldot pašvaldības līdzfinansējumu, tiks novērsts vides piesārņojums, tā rezultātā uzlabosies augsnes un gruntsūdeņu kvalitāte,  ieskaitot izgāztuvei piekļauto teritoriju, samazināsies piesārņojuma izplatība.   Tiks sakopta un apzaļumota izgāztuves teritorija, uzlabota apkārtējās vides kvalitāte un ainava, novērsti iedzīvotāju saslimšanas draudi un iespējamā kaitīgo kaitēkļu izplatība.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums