Eiropas sociālā fonda darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

Projekts īstenošanas termiņš

30.04.2008. – 31.03.2012.

Projekta mērķis:

Piešķirt mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

Projekta specifiskais mērķis

Vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošana un nodrošināšana, izglītojamo sagatavošana studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

  • metodiskais darbs izglītības iestādē (mācību priekšmeta mācību metodikas uzlabošana, tajā skaitā pārbaudes darbu izstrāde, vai jaunu mācību līdzekļu aprobācija izglītības iestādē, vai informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē);
  • konsultatīvais darbs (tematiskās konsultācijas izglītojamajiem mācību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai un pasākumu organizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu, un pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem);
  • izpratnes paaugstināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas 20 788. 00 Ls

Projekta ieviešanas gaita

  • Noslēgts līgums ar Izglītības un Zinātnes ministrijas fondu;
  • Madonas novada pašvaldības dome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izsludina 2.pieteikšanos uz pedagogu stipendijām/mērķstipendijām 2009./2010. mācību gadam

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums