Madonas novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/103

 

Projekta īstenošanas termiņš

01.07.2012. – 30.04.2013.

Projekta mērķis

Organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumu, paaugstinot Madonas novada pašvaldības speciālistu zināšanas un prasmes Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Projektā veicamās darbības

  • Apmācības un sertifikācija pieciem Madonas novada pašvaldības projektu vadītājiem;
  • Pieredzes un apmaiņas brauciens Madonas novada pašvaldības darbiniekiem uz Kuldīgas novada un Liepājas pilsētas pašvaldībām

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – Ls 9 140.60, t.sk.:
      ESF finansējums 100%

Projekta ieviešanas gaita

22.03.2012. parakstīts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta ieviešanu.

Informatīvs paziņojums par ESF projekta ietvaros plānoto iepirkumu, uz kuriem neattiecas Publiskā iepirkuma likuma regulējums:

Pieredzes apmaiņas brauciens pašvaļdības speciālistiem - transporta pakalpojums

Pieredzes apmaiņas brauciena nodrošināšana pašvaldības speciālistiem

02.08.2012. pieņemts lēmums noslēgt līgumu "Pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldības speciālistiem - transporta pakalpojums" ar SIA "Gulbenes autobuss", reģ.Nr.43203003672, par kopējo summu - Ls 600.16.

09.08.2012. pieņemts lēmums noslēgt līgumu "Pieredzes apmaiņas brauciena nodrošināšana pašvaldības speciālistiem " ar SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" par kopējo summu - Ls 2846.12.

16.-17.08.2012. realizēta aktivitāte - pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas novada un Liepājas pilsētas pašvaldībām.

 Publicitātes info

12.11.2012. ir noslēgts līgums ar SIA "Komercizglītības Centrs" par apmācību veikšanu un sertifikācijas nodrošināšanu Madonas novada pašvaldības projektu vadītājiem par kopējo summu - Ls 5509.75

23.01.- 11.02. norisinājās projektu vadītāju apmācības un sertifikācija

30.04.2013. projekta aktivitātes īstenotas un projekta ieviešana noslēgusies

Prezentācija par projekta ieviešanu un rezultātiem

Publicitāte

Vidzemes TV sižets par projekta noslēgumu. 04.04.2013.

Publikācija "Madonas Novada Vēstnesis", 2013.gada maijs, 4.lapa 

Projekta vadītājs

Maija Rieksta
Tālr. 25631112, e-pasts: maija.rieksta@madona.lv

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums