Madonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš:

2010.gada 21.decembris - 2013.gada 30.jūnijs

Projekta mērķis:

Attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana Madonas novadā, nodrošinot atbilstošu un kvalitatīvu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Madonas novada pašvaldībai, tai skaitā novada pašvaldības attīstības programmu ar vidēja termiņa prioritātēm (7 gadiem) un Madonas novada pašvaldības teritorijas plānojumu (12gadiem).

Projektā veicamās aktivitātes:

Madonas novada attīstības programmas izstrāde, kas ietver:

1) projekta sagatavošanas posmu (Madonas novada domes lēmuma pieņemšana par programmas izstrādi, vadības grupas izveide);

2) augstāka un līdzīga līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izpēti;

3) kaimiņu pašvaldību viedokļa izpēti;

4) iedzīvotāju aptauju par realizējamām problēmām pašvaldībā un potenciālajām attīstības tendencēm;

5) programmas izstrādi;

6) attīstības programmas publisko apspriešanu;

7) attīstības programmas galīgās redakcijas izstrādi, saskaņošanu un apstiprināšanu.

Madonas novada teritorijas plānojuma izstrāde, kas ietver:

1) Madonas novada domes lēmumu par plānojuma izstrādi;

2) sabiedrības informēšanu un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu;

3) esošo teritorijas plānojumu apkopošanu un analīzi;

4) teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādi;

5) teritorijas plānojuma publisko apspriešanu;

6) plānojuma galīgās redakcijas izstrādi un apstiprināšanu.

Projekta ieguvumi

Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti ir vērsti uz kvalitatīvu, savstarpēji saistītu un atbilstošu Madonas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

Madonas novada teritorijas plānojums definēs vienotas prasības novada teritorijas izmantošanai un apbūvei.

Finansējums:

Projekta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 50 000,00 Ls un tas tiek segts izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.

Projekta ieviešana pabeigta. Sīkaka informācija par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atrodama šeit

Ar projektu saistītās publikācijas: 

* Sāks darbu pie attīstības programmas (laikraksts ''STARS")

 Paziņojums par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādes uzsākšanu 

 Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadiem izstrādes uzsākšanu
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums