Speciālistu piesaiste Madonas novada pašvaldībai

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros

Projekta īstenošanas termiņš

No 2010.gada 12.oktobra - 2012.gada 31.martam

Projekta mērķis:

Piesaistot papildus speciālistus Madonas novada administrācijai, tiks celta Madonas novada pašvaldības administrācijas kapacitāte, palielinot iedzīvotājiem un pašvaldības darbību uzraugošajās institūcijām sniegto pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un ātrumu.

Projekta aktivitātes

1) Piesaistīt 3 speciālistus - Teritorijas plānotāju, Projekta koordinatoru un Vecāko grāmatvedi;

2) Nodrošināt projekta publicitātes pasākumus.

Projektā veicamās darbības:

Nodrošināt Madonas novada pašvaldības autonomās funkcijas - izstrādāt teritoriālplānojumu un attīstības programmu.

Nodrošināt kvalitatīvu investīciju projektu vadību, tai skaitā ar projekta ieviešanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu, apriti un uzglabāšanu.

Projektā veicamie speciālistu uzdevumi:

Teritorijas plānotāja uzdevums – koordinēt Madonas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi.

Projekta koordinatora uzdevums – investīciju projektu dokumentācijas sagatavošana, aprites un uzglabāšanas nodrošināšana.

Vecākā grāmatveža uzdevums – investīciju projektu grāmatvedības un finanšu dokumentu aprites un uzglabāšanas nodrošināšana.

Projekta finansējums

Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 23 000,00

ESF līdzfinansējums LVL 23 000,00 (100%)


Ar projektu saistītās publikācijas: 

* Darbu uzsāks trīs speciālisti (laikraksts ''STARS'')

* Video ES Latvijas reģionos - Madona
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums