Saules enerģija siltajam ūdenim 

Projekta īstenošanas termiņš

17.11.2010. – 01.10.2012.

Projekta nosaukums

Saules enerģija siltajam ūdenim

Projekta mērķis

Ar atjaunojamo energoresursu palīdzību (saules kolektoru sistēmas) apgādāt ar silto ūdeni Degumnieku skolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīti”, Ļaudonas pansionātu, Kalsnavas sociālo ēku, Mārcienas pansionātu, Barkavas pansionātu, Liezēres bāreņu namu, Kusas sociālo ēku, Mētrienas skolu, Dzelzavas internātpamatskolu.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

1)      Projekta vadība – nepieciešama projekta veiksmīgai, loģiskai un racionālai īstenošanai.

2)      Iepirkuma procedūras sagatavošana – šajā aktivitātē tiks sagatavota solāro paneļu specifikācija, izvērtēts tirgus piedāvājums, izstrādāti desmit iepirkumu plāni un izsludināts vienots iepirkums. 

3)      Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Degumnieku skolā – šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu uz Degumnieku skolas jumta.

4)      Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu uz pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” jumta.

5)      Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Ļaudonas pansionātā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu uz Ļaudonas pansionāta jumta.

6)      Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Kalsnavas sociālā ēkā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu uz Kalsnavas sociālās ēkas jumta.

7)      Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Mārcienas pansionātā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu uz Mārcienas pansionāta jumta.

8)      Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Barkavas pansionātā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu Barkavas pansionātā.

9)      Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Liezēres bāreņu namā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu Liezēres bāreņu namā.

10)  Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Kusas sociālajā ēkā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu Kusas sociālajā ēkā.

11)  Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Mētrienas skolā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu Mētrienas skolā.

12)  Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Dzelzavas internātpamatskolā - šajā aktivitātē tiks veikti konstrukcijas darbi, kas saistīti ar saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu uz Dzelzavas internātpamatskolas jumta.

Sabiedrības informēšana – šajā aktivitātē ir plānots organizēt 3 seminārus Madonas novada iedzīvotājiem, kuros iedzīvotāji tiks informēti par projekta ietvaros paveiktajiem darbiem un uzstādītajām iekārtām, kā arī, kopējiem projekta ieguvumiem, CO2 samazinājumu un izmaksu ietaupījumu. 

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 189 794,55 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Projekts ieviešanas stadijā
1) uz 11.05.2011. projektā ir paveikts: Izejmateriālu un informācijas apkopošana, lai uzsāktu projektēšanas darbus un saņemtu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu projektam ar atjaunojamo energoresursu palīdzību (saules kolektoru sistēmas) apgādāt ar silto ūdeni Degumnieku skolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīti”, Ļaudonas pansionātu, Kalsnavas sociālo ēku, Mārcienas pansionātu, Barkavas pansionātu, Liezēres bāreņu namu, Kusas sociālo ēku, Mētrienas skolu, Dzelzavas internātpamatskolu.

2) uz 15.08.2011. paveiktais : 
 Ir saņemts Plānošanas un Arhitektūras uzdevums, kā arī ir tiek gatavots iepirkums tehnisko projektu izstrādei ar atjaunojamo energoresursu palīdzību (saules kolektoru sistēmas) apgādāt ar silto ūdeni Degumnieku skolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīti”, Ļaudonas pansionātu, Kalsnavas sociālo ēku, Mārcienas pansionātu, Barkavas pansionātu, Liezēres bāreņu namu, Kusas sociālo ēku, Mētrienas skolu, Dzelzavas internātpamatskolu.

3)uz 14.11.2011. paveiktais 04.11.2011. Parakstīti līguma grozījumi Nr.1 par projekta termiņu pagarinājumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” kā arī ir tika izsludināts iepirkums projektēšanas darbiem Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim" 10 tehnisko projektu izstrāde, identifikācijas numurs MNP2011/34_KPFI
 
4) uz 13.02.2012. paveiktais: 
 05.01.2011. tika noslēgts līgums ar SIA „REM PRO”. Uzsākti projektēšanas darbi ar atjaunojamo energoresursu palīdzību (saules kolektoru sistēmas) apgādāt ar silto ūdeni Degumnieku skolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīti”, Ļaudonas pansionātu, Kalsnavas sociālo ēku, Mārcienas .

5)  uz  15.05.2012. paveiktais 27.03.2012.sakarā ar termiņu kavējumu un nepilnīgi veiktiem projektēšanas darbiem lauzts līgums ar SIA „REM PRO”. 02.04.2012. noslēgts līgums ar SIA „SWS” par projektēšanas un autoruraudzības darbiem Saules kolektoru uzstādīšanai Madonas novada pašvaldības ēkās ar atjaunojamo energoresursu palīdzību (saules kolektoru sistēmas) apgādāt ar silto ūdeni Degumnieku skolu, pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīti”, Ļaudonas pansionātu, Kalsnavas sociālo ēku, Mārcienas pansionātu, Barkavas pansionātu, Liezēres bāreņu namu, Kusas sociālo ēku, Mētrienas skolu, Dzelzavas internātpamatskolu. 11.04.2012. noslēgts līgums ar SIA „Madonas namsaimnieks” par solāro kolektoru uzstādīšanu 10 Madonas novada pašvaldības ēkām.

6) uz 13.08.2012. paveiktais : 
 16.07.2012. saņemta būvatļauja un uzsākti būvdarbi ar atjaunojamo energoresursu palīdzību (saules kolektoru sistēmas) apgādāt ar silto ūdeni Degumnieku skolu, Barkavas pansionātu, Liezēres bāreņu namu, Kusas sociālo ēku.7) 30.09.2012.

Madonas novadā 2010. gada oktobrī tika uzsākts ieviest projektu „Saules enerģija siltajam ūdenim”, kuru finansiāli atbalstīja KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Projekts ir veiksmīgi noslēdzies un 10 Madonas novada pašvaldības ēkām ir uzstādīti saules kolektori, kuri ar atjaunojamo energoresursu palīdzību apgādās ar silto ūdeni Degumnieku skolu, Barkavas pansionātu, Liezēres bāreņnamu, Kusas sociālo ēku, Mārcienas pansionātu, Mētrienas skolu, PII „Saulīte”, Kalsnavas sociālo ēku, Dzelzavas internātpamatskolu, Ļaudonas pansionātu.

Projekta noslēguma termiņš 01.10.2012.

Apstiprinātais projekta finansējums Ls 202872.83


 
 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums