Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem Madonas novadāPROJEKTS 
„Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
 jauniešiem Madonas novadā”
(vienošanās NR.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019/13) 

Projekta nosaukums

1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”

projekts „Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā”

(vienošanās NR.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019/13)

Projekta ieviesējs

Madonas novada pašvaldība

Projekta ieviešanas laiks

01.09.2010. – 31.07.2011.

Projekta finansējums

Eiropas sociālais fonds 13 999,43 LVL (85%),

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 494,10 LVL (3%),

Pašvaldības budžeta finansējums 1976,39 LVL(12%)

Projekta mērķis

Madonas novada jaunatnes lietu speciālistu kompetenču paaugstināšana, nodrošinot efektīvu 13 - 30 gadu vecu jauniešu vajadzībām atbilstošu un vienādu informācijas pieejamību un informācijas saņemšanas pakalpojumu līmeņa paaugstināšanu uzņēmējdarbības, nodarbinātības, sociālās aizsardzības jomās Madonas novadā.

Projektā iesaistītā mērķgrupa

Projekta tiešā mērķauditorija novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki - 24 jaunatnes darbinieki no visām 14 pagastu pārvaldēm un Madonas novada pašvaldības.

Projektā izvirzītie uzdevumi

1)      24 jaunatnes lietu speciālistu, kas apkalpo visa Madonas novada teritoriju, kompetenču paaugstināšana, veicot jaunatnes lietu speciālistu un dokumentu aprites sistēmas apmācības programmas, kā arī pieredzes apmaiņā un informācijas pasākumos iegūto zināšanu pielietošana praksē.

2)      Izvērtējot esošo situāciju informācijas pakalpojumu saņemšanā, mērķtiecīga informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana pēc izstrādāta pasākumu plāna.

3)      Izstrādāt metodiskos un publicitātes materiālus un rokasgrāmatu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Projekta rezultāti

1)      Veikta esošās situācijas izpēte par informācijas pieejamību novadā jauniešiem pēc 105 vispārējiem rādītājiem un izstrādātas rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

2)      Noorganizēta novada jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņa par Igaunijas jauniešu informācijas centru praksi informācijas sniegšanā jauniešiem.

3)      Noorganizēti 3 semināri informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas pasākumu plāna izstrādei.

4)      Izstrādāts informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas pasākumu plāns

5)      Apmācīti 24 jaunatnes lietu speciālisti „Pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu apmācības programmā ” un dokumentu vadības sistēmas NAMEJS lietošanā

6)      Realizēts informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas pasākumu plāns.

7)      Izdota rokasgrāmata un kalendāri jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem

8)      Nodrošināta projekta publicitāte – informācija pašvaldības mājas lapā, organizētajos pasākumos, preses un informatīvajos izdevumos.

Projekta ieviešanas gaita

1) Veikts darba AR jaunatni izvērtējums pēc „Vispārējo rādītāju darba AR jaunatni vērtēšanai pašvaldībās”

2) Notikusi Madonas novada 24 jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņa uz 6 Igaunijas jauniešu centriem par informācijas pakalpojumu sniegšanu jauniešiem;

3)Apmācīti Madonas novada 24 jaunatnes darbinieki 80 stundu "Pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu apmācības programmā", nodrošinot vismaz vienu jaunatnes lietu speciālistu katrā novada teritoriālajā vienībā.

4)Apmācīti 24 Madonas novada jaunatnes lietu speciālisti dokumentu vadības sistēmas NAMEJS lietošanā.

5)Noorganizēti 3 semināri informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas pasākumu plāna izstrādei.

6)  Izstrādāts informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas pasākumu plāns

7) Realizēts informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas pasākumu plāns.

8) Izdota rokasgrāmata un kalendāri jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem

9)  Nodrošināta projekta publicitāte – informācija pašvaldības mājas lapā, organizētajos pasākumos, preses un informatīvajos izdevumos.  

  Ziņojums 


  Jaunatnes lietu speciālisti

  Rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem Madonas novadā

 Informatīvais kalendārs


Kontakti:

Projekta vadītāja
Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore
Gunita Kļaviņa
Tālr.29333762
bjc@madona.lv

 

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums