Igaunijas – Latvijas 2007 -2013 pārrobežu sadarbības programmas 2. prioritātes „Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja” atbalsta virziena „Programmas teritorijas pievilcības palielināšana” projekts
 

„Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” EU 30103
 

Projekts īstenošanas termiņš:

01.04.2009. līdz 30.09.2010.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis: veicināt Dienvidigaunijas un Vidzemes reģiona atpazīstamību un konkurētspēju Eiropas tūrisma tirgū, paplašinot reģionu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu.

Projekta specifiskais mērķis:

Projekta uzdevumi:

- Izveidot kopīgu savienojošu velomaršrutu Vidzemē un Dienvidigaunijā, attīstīt un uzlabot vietējos velomaršrutus;

- Veicināt ilgtermiņa sadarbību un plānošanu starp publiskā un privātā sektora organizācijām tūrisma attīstības jomā un īpaši velosatiksmes un velotūrisma jomā;

- Uzlabot velotūrisma infrastruktūru un likt pamatus turpmākai infrastruktūras attīstībai, lai veidotu velobraucējiem draudzīgu vidi;

- Popularizēt Vidzemi un Dienvidigauniju kā vienotu tūrisma galamērķi.

Projekta partneri:

Latvijā: Valkas, Cēsu, Ogres, Madonas, Gulbenes, Alūksnes rajonu (novadu) pašvaldības, Siguldas novads, Mālpils pagasts, Vidzemes tūrisma asociācija.

Igaunijā: Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandimaa, Võrumaa apriņķi.

Finansējums:

Kopējais (visiem partneriem): 1 787 338,98 EUR

Projekta partnera „Madonas novada pašvaldība” finansējums: 90 693,33 EUR (63 739,64 LVL). Tai skaitā:

- 77 089,33 EUR (54 178,69 LVL) ERAF finansējums;

- 4 534,67 EUR (3 186,98 LVL) Valsts budžeta līdzekļi;

- 9 069,33 EUR (6 373,97 LVL) Madonas novada pašvaldības finansējums.

Projekta ieviešanas gaita:

Skatīt publikācijas:

Tiek labiekārtota daudzveidīga velo tūrisma infrastruktūra 
http://www.madona.lv/turisms/ui/?&s=1271012723&fu=read&id=19&start=1&open=1&ln=lv

Notiek dalībnieku reģistrācija uz velomaratonu „Tour de LatEst” – 
http://www.madona.lv/turisms/ui/?&s=1271012723&fu=read&id=15&ln=lv

Madonas, Cesvaines un Ērgļu novadu tūrisma uzņēmēji piedalās apmācībās Valmieras pusē – 
http://www.madona.lv/turisms/ui/?&s=1271012723&fu=read&id=14&ln=lv

Vidzemē un Madonas novadā viesojas Igaunijas tūrisma uzņēmēji – 
http://www.madona.lv/turisms/ui/?&s=1271012723&fu=read&id=13&ln=lv

Aizvadītas trīs starptautiskas tūrisma izstādes – 
http://www.madona.lv/turisms/ui/?&s=1271012723&fu=read&id=12&ln=lv

Klajā nākusi Vidzemes velotūrisma karte – 
http://www.madona.lv/turisms/ui/?&s=1271012723&fu=read&id=10&ln=lv

Projekta "Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju" darba grupa tiekas Ērgļos – 
http://www.madona.lv/turisms/ui/?&s=1271012723&fu=read&id=9&ln=lv


 

Projekta aktivitātes un to mērķauditorijas

Darba pakete (WP)

Aktivitātes/ rezultāti

Mērķauditorija

WP 1 – Projekta vadība un koordinēšana

1. Izveidota Vadības komiteja, Projekta ieviešanas grupa, Projekta vadības vienība

Projekta partneri un iesaistītās puses

WP 2 – Plānošana un sadarbība

1. Velomaršruta plānošana un izstrāde (Darba grupā 10 Latvijas un 10 Igaunijas tūrisma eksperti un plānotāji)

Tūristi, uzņēmēji

2. Rokasgrāmata par velotūrisma attīstību izstrāde (1500 eks., LV un EE valodā)

Velomaršruta lietotāji, uzņēmēji

3. 6 tematiskās darba sanāksmes Latvijas un Igaunijas pārstāvjiem par velomaršrutu marķēšanu, mārketingu, velotūrisma attīstību, velomaršrutu infrastruktūras attīstība, velotūrisma produktu izveide u.c.

Uzņēmēji, tūrisma nozares eksperti

4. 2 dienu pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Igaunijā (30 dalībnieki no Latvijas, 30 dalībnieki no Igaunijas)

Pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, tūrisma eksperti

5. 3 apmācību semināri Latvijā (150 dalībnieki)

Uzņēmēji

6. Mācību brauciens uz Somiju 8 – 10 personām) par liela mēroga velomaršrutu izstrādi un uzturēšanu

Tūrisma eksperti un plānotāji

7. Velomaršruta testēšana un ieteikumu izstrāde, GPS koordināšu uzmērīšana

Tūrisma eksperti un plānotāji, velotūristi

8. Noslēguma konference Valgā par velotūrisma attīstību (100 dalībnieki)

Pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, tūrisma eksperti, u.c.

WP 3 – Infrastruktūras attīstība

1. Veloceliņu tehnisko projektu izstrāde - 21,9 km (LV) un 24,5 km (EST);

Velomaršruta lietotāji

2. Tiltiņu tehnisko projektu izstrāde (2 – LV);

Velomaršruta lietotāji

3. Atpūtas vietu tehnisko projektu izstrāde (2 – EST);

Velomaršruta lietotāji

4. Atpūtas vietu izveide – 17 (LV) un 36 (EST);

Velomaršruta lietotāji

5. Norāžu uzstādīšana velomaršruta marķēšanai (459 – LV, 618 – EST);

Velomaršruta lietotāji

6. Informatīvo stendu un karšu uzstādīšana (36 – LV, 26 – EST);

Velomaršruta lietotāji

7. Velostatīvu uzstādīšana (111 – LV, 141 – EST)

Velomaršruta lietotāji

WP 4 – Mārketings un veicināšana

1. Velomaršruta logo izstrāde

Tūristi, vietējie iedzīvotāji

2. Informatīvs buklets par projektu latviešu un igauņu valodā (2000 eks.)

Projekta partneri, uzņēmēji, u.c. iesaistītās puses

3. Jaunas sadaļas (par projektu un par velotūrismu) izveide portālā www.vidzeme.com un http://southestonia.info

Vietējie iedzīvotāji, tūristi, uzņēmēji, tūrisma eksperti un plānotāji

4. Dalība 7 tūrisma gadatirgos (Rīga, Tallina, Tartu, Viļņa, Helsinki, Hamburga, Utrehta)

Uzņēmēji, VTA, TAVA, tūrisma eksperti un plānotāji, tūroperatoru pārstāvji

5. Stenda sagatavošana tūrisma izstādei „Balttour 2010”

Uzņēmēji, tūristi, tūrisma eksperti un plānotāji

6. Velomaršruta kartes izstrāde 7 valodās, 92000 eks. (LV, EE, LT, RUS, ENG, GER, FIN),

Tūristi

7. 14 dienu velomaratons (1000 km) Vidzemē un Dienvidigaunijā

Žurnālisti, tūroperatoru pārstāvji, velobraucēji u.c.

8. Velomaršutu ceļvedis – 7 valodās, 44000 eks. (ENG, RUS, GER, LT, EE, LV,FIN)

Tūristi

  

Partneru infrastruktūras sadalījums

Administratīvā vienība - partneris

Norādes

Informatīvie stendi un kartes

Velostatīvi

Valkas rajona pašvaldības

11

4

37

Cēsu rajona pašvaldības

68

6

5

Siguldas novads

50

3

10

Mālpils pagasts

25

2

0

Ogres rajona pašvaldības

50

5

28

       

Madonas rajona pašvaldības:

125

1

6

Madonas novads

72

-

5

Cesvaines novads

23

1

-

Ērgļu novads

30

-

1

       

Gulbenes rajona pašvaldības

50

14

16

Alūksnes rajona pašvaldības

80

1

9

Kopā (LV):

459

36

111

Jõgeva County

 

3

10

Põlva County

 

5

26

Tartu County

 

6

65

Valga County

 

6

26

Viljandimaa

 

3

0

Võrumaa

 

2

14

Kopā (EST):

618

26

141

Pavisam kopā:

1077

61

252

 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums