Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Projekts īstenošanas termiņš

20.11.2009. – 01.12.2011.

Projekta mērķis:

Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās

Projekta specifiskais mērķis

Veikt energoefektivitātes pasākumus Madonas novada pašvaldības 24 ēkās.

1) Būvobjekts Nr. 1 - Aronas pagasta pirmskolas izglītības iestāde „ Sprīdītis”;

2) Būvobjekts Nr. 2 - Izglītības iestāde, adrese Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts;

3) Būvobjekts Nr. 3 – Barkavas pagasta pārvaldes ēka;

4) Būvobjekts Nr. 4 – Barkavas kultūras nams;

5) Būvobjekts Nr. 5 – Lazdonas pirmskolas izglītības iestāde;

6) Būvobjekts Nr. 6 – Madonas novada pašvaldības pārvaldes ēka;

7) Būvobjekts Nr. 7– Kultūras iestāde, adrese Kultūras nama filiāle “Vidzeme”;

8) Būvobjekts Nr. 8– Pirmskolas izglītības iestāde, adrese Meža iela 24, Mārciena;

9) Būvobjekts Nr. 9 – Mārcienas pagasta pārvaldes ēka;

10) Būvobjekts Nr. 1 - Bērzaunes pagasta pārvaldes ēka;

11) Būvobjekts Nr. 2 - Bibliotēka, adrese Gaiziņa 7, Bērzaune;

12) Būvobjekts Nr. 3 - Izglītības iestāde, adrese Bērzaunes pamatskola, Bērzaune;

13) Būvobjekts Nr. 4 - Dzelzavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde;

14) Būvobjekts Nr. 5 - Jauniešu centra ēka Jaunkalsnavā;

15) Būvobjekts Nr. 6-Saieta nams Jaunkalsnavā;

16) Būvobjekts Nr. 7 - Izglītības iestāde - Liezēres pamatskola;

17) Būvobjekts Nr. 8 -Ļaudonas pagasta pārvaldes ēka;

18) Būvobjekts Nr. 9 - Ļaudonas pirmskolas izglītības iestāde;

19) Būvobjekts Nr. 10 - Izglītības iestāde, adrese «Pamatskola", Mētrienas pagasts;

20) Būvobjekts Nr. 11- Izglītības iestāde, adrese Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pagasts;

21) Būvobjekts Nr. 12 - Sarkaņu pagasta pārvaldes ēka;

22) Būvobjekts Nr. 13 - Izglītības iestāde - Sarkaņu pamatskola;

23) Būvobjekts Nr. 14 - Izglītības iestāde - Sarkaņu pamatskola 2. korpuss

24) Būvobjekts Nr. 15 - Izglītības iestāde - Pamatskolas Internāts – bibliotēka;

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

  •  Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas ;
  • Ēku būvniecība;
  • Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana;
  • Jumta seguma uzklāšana

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 2 121 464,36 Ls

Projekta ieviešanas gaita

  • Veikta iepirkuma procedūra
  • Līgums noslēgts ar SIA „CB” par būvniecības darbu veikšanu;
  • Notiek būvdarbi;
  • Noslēgts līgums ar SIA "P.M.G." par būvuzraudzības veikšanu;
  • Noslēgts līgums ar SIA "Uniprojekts" par autoruzraudzības veikšanu

Būvniecības darbi uz 09.11.2011:

1) 2011. gada 4. oktobrī Madonas novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr. 2.4.6./11-11 ar SIA „Madonas namsaimnieks” par Jumta seguma nomaiņu, logu un durvju montāžu, ārsienu remontu Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā saskaņā ar KPFI projektu Nr. KPFI-1/48 ”Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās ”;
‍2) 2011. gada 19. oktobrī Madonas novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr. 2.4.6./51-11 ar SIA „Madonas namsaimnieks” par Bērzaunes pamatskolas ēkas jumta rekonstrukciju saskaņā ar KPFI projektu Nr. KPFI-1/48 ”Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās ”;
‍3)2011. gada 8. novembrī Madonas novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr. 2.4.6./60-11 ar SIA „Madonas namsaimnieks” par Sarkaņu pagasta pārvaldes ēkas siltināšanas darbu veikšanu saskaņā ar KPFI projektu Nr. KPFI-1/48 ”Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās ”;
‍4) 2011. gada 8. novembrī Madonas novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr. 2.4.6./61-11 ar SIA „Madonas namsaimnieks” par Kultūras nama filiāles „Vidzeme” Tirgus ielā 5, Madonā siltināšanas darbu veikšanu saskaņā ar KPFI projektu Nr. KPFI-1/48 ”Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās ”;

Pārējos objektos darbus turpina SIA „CB” saskaņā ar 2010. gada 30. aprīlī noslēgto līgumu Nr. 1.2-4/30-10 par „Pirmās un Otrās daļas Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem Madonas novada izglītības un pašvaldības iestāžu ēkās”.
 

1) Aronas pagasta pirmskolas iestāde „ Sprīdītis”, Melioratoru iela 3, Kusa,      Madonas novads;

2) Izglītības iestāde, adrese Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts; Madonas novads;

3) Barkavas pagasta pārvaldes ēka Brīvības iela 7, Barkava, Madonas novads;

4) Barkavas kultūras nams Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads;

5) Lazdonas pirmskolas izglītības iestāde Meža iela 2, Lazdona, Madonas novads;

6) Madonas novada pašvaldības pārvaldes ēka Saieta laukums 1, Madona;

7) Pirmskolas izglītības iestāde, adrese Meža iela 24, Mārciena; Madonas novads;

8) Mārcienas pagasta pārvaldes ēka Mārciena, Mārcienas pagasts; Madonas novads;

9) Bērzaunes pagasta pārvaldes ēka Aronas 1, Bērzaune, Madonas novads;

10) Bibliotēka, adrese Gaiziņa 7, Bērzaune; Madonas novads;

11) Dzelzavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde Aizpurve, Bērzu iela 25, Dzelzava, Madonas novads;

12) Jauniešu centra ēka Madonas nov., Kalsnavas pag., Jaunkalsnavā, Vesetas iela 4;

13) Izglītības iestāde - Liezēres pamatskola, Liezēres pag., Madonas novads;

14) Ļaudonas pagasta pārvaldes ēka Ļaudona pagasts, Ļaudona, Dzirnavu iela 2; Madonas novads;

15) Ļaudonas pirmskolas izglītības iestāde Avotu iela 3, Ļaudonas pag.,            Madonas novads;

16) Izglītības iestāde, adrese «Pamatskola", Mētrienas pagasts; Madonas novads;  

17) Izglītības iestāde, adrese Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pagasts;          Madonas novads;

18) Izglītības iestāde - Sarkaņu pamatskola Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;

19) Izglītības iestāde - Sarkaņu pamatskola 2. korpuss Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;

20) Izglītības iestāde - Pamatskolas Internāts – bibliotēka Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;‍Būvniecības darbi uz 01.12.2011.:


2011. gada 1. decembrī ir noslēdzies projekts un pabeigti būvdarbi, lai paaugstinātu energoefektivitāti 24 Madonas novada pašvaldības ēkām:

1) Aronas pagasta pirmskolas iestāde „ Sprīdītis”, Melioratoru iela 3, Kusa, Madonas novads;

2) Izglītības iestāde, adrese Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts;

3) Barkavas pagasta pārvaldes ēka Brīvības iela 7, Barkava, Madonas novads;

4) Barkavas kultūras nams Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads;

5) Lazdonas pirmskolas izglītības iestāde Meža iela 2, Lazdona, Madonas novads;

6) Madonas novada pašvaldības pārvaldes ēka Saieta laukums 1, Madona;

7) Kultūras iestāde, adrese Kultūras nama filiāle “Vidzeme” Tirgus iela 5, Madona, Madonas novads;

8) Pirmskolas izglītības iestāde, adrese Meža iela 24, Mārciena;

9) Mārcienas pagasta pārvaldes ēka Mārciena, Mārcienas pagasts;

10) Bērzaunes pagasta pārvaldes ēka Aronas 1, Bērzaune, Madonas novads;

11) Bibliotēka, adrese Gaiziņa 7, Bērzaune; Madonas novads;

12) Izglītības iestāde, adrese Bērzaunes pamatskola, Bērzaune; Madonas novads;

13) Dzelzavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde Aizpurve, Bērzu iela 25, Dzelzava, Madonas novads;

14) Jauniešu centra ēka Madonas nov., Kalsnavas pag., Jaunkalsnavā, Vesetas iela 4;

15) Saieta nams Jaunkalsnavā, Vesetas ielā 8; Madonas novads;

16) Izglītības iestāde - Liezēres pamatskola, Liezēres pag., Madonas novads;

17) Ļaudonas pagasta pārvaldes ēka Ļaudona pagasts, Ļaudona, Dzirnavu iela 2;

18) Ļaudonas pirmskolas izglītības iestāde Avotu iela 3, Ļaudonas pag., Madonas novads;

19) Izglītības iestāde, adrese «Pamatskola", Mētrienas pagasts;

20) Izglītības iestāde, adrese Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pagasts;

21) Sarkaņu pagasta pārvaldes ēka Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;

22) Izglītības iestāde - Sarkaņu pamatskola Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;

23) Izglītības iestāde - Sarkaņu pamatskola 2. korpuss Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;

24) Izglītības iestāde - Pamatskolas Internāts – bibliotēka Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;

Pēc projekta realizācijas CO2 izmešu daudzums samazināsies par 631 tonnu gadā.


  

 

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums