Projekts Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”

 Projekta īstenošana paredzēta vispārējās izglītības iestādēs Madonas Valsts ģimnāzijā (Skolas iela 10, Madona)un Madonas pilsētas vidusskolā (Valdemāra bulvāris 6, Madona). 
Projekta mērķis ir Madonas novada izglītības infrastruktūras attīstība , lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. 
Projekta ietvaros paredzēta ieguldījumu veikšana atbalstāmajās darbībās: 
- ergonomiskas mācību vides izveide Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā., 
‌- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā, 
‌- jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana 7. – 9.klašu grupai Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā; 
‌- reģionālā metodiskā centra izveide Madonas Valsts ģimnāzijā, - izglītības iestādes sporta infrastruktūras pārbūve Madonas pilsētas vidusskolā.
‌ Projekta rezultātā Madonas novadā tiks modernizētas 2 vispārējās izglītības iestādes - Madonas Valsts ģimnāzija un Madonas pilsētas vidusskola. 
‌Projekta izmaksas kopā EUR 7194348.73, attiecināmās izmaksas EUR 5651609.61, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 3629094.00 jeb 64.21% , valsts budžeta dotācija EUR 505628.90 jeb 8.95%, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1516886.71 EUR jeb 26.84% no kopējām attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas EUR 1542739.12. Projekta plānotais īstenošanas termiņš no 2018.gada marta līdz 2023. gada 31.decembrim. 

‌Uz.14.08.2018.
‌ 

Projekta ietvaros ir uzsāktas vairākas aktivitātes:

-               Izstrādāts būvprojekts «Madonas pilsētas vidusskolas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze;

-               Izstrādāts būvprojekts «Madonas Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze ;

-               Iegādāta ergonomiskas mēbeles 3 klašu komplektiem;

-               Iegādātas IT tehnoloģijas Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā (plasnšetdatori, portatīvie datori, skārienjūtīgie displeji, balsošanas pultis).

-               Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija būvdarbiem «Madonas Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbūve» un  «Madonas pilsētas vidusskolas un stadiona pārbūve».

-               Lai nodrošinātu skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem ir uzsākta iepirkuma procedūra  3D printeru un 3D skenēšanas komplektu piegādei Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā.


‌Uz.01.12.2018. 
‌ 

-              Izstrādāts būvprojekts «Madonas pilsētas vidusskolas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze; tiek gatavota iepirkuma dokumentācija būvdarbiem

-              Izstrādāts būvprojekts «Madonas Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze; tiek gatavota iepirkuma dokumentācija būvdarbiem

-              Iegādātas ergonomiskas mēbeles 3 klašu komplektiem  Madonas pilsētas vidusskolai (divvietīgie skolas galdi - 60gab., vienvietīgi galdi – 60gab., krēsli – 180 gab., datorkrēsli – 30 gab.) ;

-              Iegādātas IT tehnoloģijas Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā :


‌Uz 01.07.2019.
‌- noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu "Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve", būvdarbus veic SIA "Woltec", noslēgti līgumi par autoruzraudzību un būvuzraudz
‌- veikta IT un ergonomisko mēbeļu iegāde
Iesūtīts: 01.04.2018 00:00
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika