“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots panākt, ka:

1. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā;

2. Izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa;

3. Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām;

4. Izglītības iestāde plāno un regulāri, mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē.

Projektā kā tieši iesaistītās izglītības iestādes, kurās strādās pedagogs karjeras konsultants, darbosies desmit Madonas novada skolas: Madonas Valsts ģimnāzija, Madonas pilsētas 1.vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Barkavas pamatskola, Bērzaunes pamatskola, Degumnieku pamatskola, Dzelzavas pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Liezēres pamatskola, Praulienas pamatskola. Pārējās vispārējās izglītības iestādes projektā tiks iesaistītas netieši- piedaloties novadā organizētajos karjeras attīstības atbalsta pasākumos.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 22.marta līdz 2020.gada 30.decembrim.

 

                                                    Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums