Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanaiProjekta īstenošanas termiņš

01.02.2013. – 06.01.2015.

Projekta mērķis

Atrast, identificēt un ieviest Eiropas valstu labākās prakses darbam ar riska grupu bērniem un bērniem riska situācijās, lai veicinot bērnu labklājību un sociālo iekļaušanu, mazinātu noziedzības un atstumtības riskus bērniem, radītu drošāku vidi bērnu veiksmīgai attīstībai Eiropā kopumā.

Projektā veicamās darbības

 1. Eiropas prakses pētījums (5 Eiropas valstu pētnieki apkopo inovatīvākos metožu, rīku un prakšu piemērus savās valstīs, lai izplatītu savu praktisko pieredzi citu Eiropas valstu speciālistu vidū);
 2. Labās prakses un instrumentu ieviešana – paredz aktīvu speciālistu sadarbību projekta laikā, lai nostiprinātu izpratni par katru Eiropas lauka pētījumā identificēto labo praksi, rīku vai metodiku, lemtu par tās ieviešanu projekta pilotvietās:
 3. Labās prakses aprobācija pilotvietās – projektā darbojas 3 pilotprojekti, kas izveidoti projekta pētnieku identificēto prakšu, metodiku un rīku ieviešanai darbam ar bērniem. Tie darbojas 3 Latvijas lauku reģionu pašvaldībās (Cēsu, Saldus, Madonas), kur izveidotas 120 individuālās programmas riska grupu bērniem un viņu ģimenēm. Pilotprojektus metodiski organizēs Latvijas bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti starp institucionālā modeļa formā;
 4. Sabiedrības izglītošanas pasākumi.

Finansējums

Kopējā projekta summa Madonas novada pašvaldības projekta aktivitātēm –  EUR 85332,76,
no tiem Eiropas Komisijas finansējums EUR – 68266,21.

Projekta ieviešanas gaita

 • 2012.gada 23.novembrī biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un Eiropas Komisija noslēdza līgumu par projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” realizēšanu (līguma nr. JUST/2011/FRAC/AG2671)
 • PROVIDUS un Madonas novada pašvaldība 2013.gada 1.februārī noslēdza Sadarbības līgumu Nr. 2012/211KP-02, saskaņā ar kuru Madonas novada pašvaldība apņemas sadarboties Projekta īstenošanā
 • 15.03.2013. notika PROVIDUS projekta sanāksmē, kurā tikās visu inistitūciju pārstāvji, kas ir iesaistīti projekta īstenošanā (PROVIDUS - Sanita Sīle, Ilze Ārnesta, Ilona Kronberga, Indra Veipa (MNMFJIC "Kubs"), Gunita Kļaviņa (Madonas bērnu un jauniešu centra vadītāja), Egita Berele, Mārtiņš Jakovļevs, Aija Zablocka, Ilze Kanča, Anita Biķerniece (Madonas novada sociāla dienesta pārstāvji), Biruta Calmane (JIC "Acs"), Iveta Vāvere, Gatis Kušķis (VRP Madonas iecirkņa inspektori), Simona Bogdanova (BJA "Rīts"), Daina Briede, Varvara Maksimoviča, Rudīte Zauska (Madonas izglītības iestāžu pārstāvji)
 • No 17.04.2013. ir uzsāktas projekta aktivitātes 3 pilotvietās – Bērzaunes pagastā, Ļaudonas pagastā un Madonas pilsētā. Projekta aktivitātēs iesaistās 40 bērni/jaunieši un 40 viņu radinieki
 • 07.08.2013. Projekta ietvaros tika noorganizēta starpinstitūciju tikšanās Madonas novada Sociālajā dienestā
 • 12.08.2013. Madonas projekta koordinatore Nadežda Niedrīte devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju
 • 05.09.2013. Projekta ietvaros tika noorganizēta starpinstitūciju tikšanās Madonā
 • No 27.10.2013. - 30.10.2013. Ļaudonas projekta koordinatore Biruta Calmane devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lielbritāniju
 • 18.12.2013. Projekta ietvaros tika noorganizēta starpinstitūciju tikšanās Madonā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvēm Ingu Milleri, Ingu Krastiņu,  Sociālā dienesta darbinieci Inesi Zālīti kuras ikdienas darbs ir saistīts ar ģimenēm un bērniem, projektu koordinatoriem un projekta iesaistītajiem speciālistiem
 • No 24.03.2014. - 25.03.2014. Ļaudonas projekta koordinatore Biruta Calmane devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu
 • 04.06.2014. Projekta ietvaros tika noorganiozēta starpinstitūciju tikšanās Madonā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvēm Ingu Milleri, Ingu Krastiņu, PROVIDUS pārstāvi Sanitu Sīli un projektā iesaistītajiem speciālistiem;
 • 17.06.2014. Projekta ietvaros notika tikšanās ar PROVIDUS pētnieku Māri Lusti, kuras ietvaros M. Lustem tika nodota informācija par Madonas novadā projektā īstenotajām aktivitātēm, kā arī individuāli un grupu sanāksmēs tika izjautāti projektā iesaistītie speciālisti, sociālie darbinieki, projekta koordinatori un Valsts Reģionālās policijas Madonas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore Ivetu Vāveri
 • 30.06.2014. Noslēdzas projekta aktivitāšu īstenošana
 • No 02.12.2014. - 04.12.2014. Bērzaunes projekta koordinatore devās uz Briseli un projekta noslēguma sanāksmi.

Projekta ieviešanas pabeigta

Projekta publicitāte:

1. Publikācija "Par projektu "Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai", Madonas Novada Vēstnesis/ 2013.gada maijs (3.lapa)
2. PROVIDUS Pētījums „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai”

Projekta vadītājs

Indra Kārkliņa
Tālr. 2932457229324572
, e-pasts: indra.karklina@madona.lv


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums