Plānošanas dokumentu “Madonas novada attīstības programmai 2013.–2020.gadam” un “Madonas novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam” MONITORINGA ZIŅOJUMS

“Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam” un “Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam” realizācijas ietekmes uz vidi novērtējumu (Monitoringa ziņojumu), sastāda atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumam Nr.18 (16.05.2013.) "Par Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam Vides pārskatu un Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Vides pārskatu."
Atzinumā norādītais termiņš monitoringa Ziņojuma iesniegšanai ir vismaz divreiz plānošanas periodā – 2019. un 2024.gadā.
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums