Madonas novada Mētrienas pagasta Mētrienas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība II kārta 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/197/129

Projekta īstenošanas termiņš

24.09.2013. – 23.09.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
3. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;
4. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Projektā veicamās darbības

Projekta aktivitāte Nr. 1 „Būvniecība”
Būvdarbu līgums, kas ietver šādu uzdevumu izpildi:
- Izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus privātmāju apbūvei Skolas ielā un Centra ielā (L=300 m);
- Izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus daudzstāvu apbūvei (L=300 m);
- Rekonstruēt esošos kanalizācijas tīklus (L=1180 m).

Projekta aktivitāte Nr. 2 „Būvuzraudzība”;
Projekta aktivitāte Nr. 3 „Autoruzraudzība”
Projekta aktivitāte Nr. 4 „Tehniskais projekts”
Projekta aktivitāte Nr. 5 „Tehniski ekonomiskais pamatojums”

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 284199.44 t.sk.:
     ERAF finansējums 85% – EUR 199644.24
     Pašvaldības budžeta finansējums -EUR 35231.33

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „Profin”);
2. Izstrādāts tehniskais projekts (Līgums noslēgts ar SIA „Progressive systems”.
Veikts būvdarbu iepirkums. Notiek iepirkumu procedūras vērtēšana CFLA.


01.09.2014. noslēgts līgums par būvdarbiem ar pilnsabiedrību "VJM" par summu EUR 217371.96. Būvdarbi uzsākti. Būvuzraudzību veic SIA "LBNI". Autoruzraudzību veic SIA "Progressive systems".

Uz 01.02.2015. projektā ir īstenotas visas plānotās aktivitātes. Notiek projekta noslēguma dokumentācijas par projekta realizāciju sagatavošana.
05.05.2015. pievienoti foto attēli pēc būvdarbu pabeigšanas

Projekta publicitāte:


Projekta vadītājs

Jānis Trops
Tālr. 64826031, e.pasts: komsaimnieciba@inbox.lv

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums