“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029”


 

Projekta ieviesējs

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”

Reģ. Nr.LV45403004861,

Jaunā iela 1, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852.

tel.64820145

Projekta realizācijas termiņš

17.01.2012. – 16.01.2014.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta mērķis

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

Vides piesārņojumu samazināšana;

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana;

Ūdens resursu racionāla izmantošana;

Energoresursu racionāla izmantošana.

Projektā sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros

-         Izstrādāts TEP un normatīvajos aktos paredžetajā kārtībā saņemts tā akcepts;

-         Izstrādāts tehniskais projekts;

-         Uzraudzīts autoruzraudzības līgums saskaņā ar tehnisko projektu;

-         Artēzisko aku tamponēšana Meža ielā – 2 gab.;

-         Ūdenstorņa renovācija Parka ielā – 1 gab.,;

-         Ūdensvada rekonstrukcija Stacijas ielā un Meža ielās – 1114 m;

-         Ūdensvada izbūve pa Meža ielu līdz Parka ielai šķērsojot dzelzceļu Mārcienas centrā otrpus dzelzceļam – 782 m;

-         Pašteces kanalizācijas izbūve Ozolu un Lāčplēša ielās – 433 m;

-         Kanalizācijas spiedvada izbūve Ozolu ielā – 115 m;

-         Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ozolu ielā;

-         Pašteces kanalizācijas izbūve no Parka ielas līdz Meža ielai šķērsojot dzelzceļu Mārcienas centrā otrpus dzelzceļam – 723 m;

-         Esošo NAI rekonstrukcija – 1 komplekts;

-         Nodrošināta projekta būvuzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem.

 

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 399734,22 Ls, Attiecināmās izmaksas LS – 327651.00, ERAF 85% Ls - 278503,35

Projekta ieviešanas gaita

Uz 01.10.2013.paveiktais:

  • Notikusi slēgā iepirkumu procedūra tehniskā projekta izstrādei “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena II kārta”
  • Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Belss”
  • Izsludināts Atklāts konkurss 1.daļas būvdarbu veikšanai
  • Notiek 1. daļas būvdarbi, tos veic SIA "Jaunmāja", autoruzraudzību veic SIA "Belss", būvuzraudzību veic Skaidrīte Zepa.
  • 05.08.2013. noslēgts līgums par 2 daļas būvdarbiem, tos veic personu apvienība "VJM;
  • 06.01.2014. noslēgts līgums par 3. daļas būvdarbiem, tos veic SIA "Siltumkomforts"
  • 16.01.2014. pabeigta projekta realzācija, īstenotas visas aktivitātes, sasnieti

  


 
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums