“Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Madonas novada pašvaldības dome 2019. gada 31.oktobrī apstiprināja lēmumu Nr. 524 (protokols Nr 21., 24 p.)

Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu”  un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ar informāciju par plānošanas dokumentiem un Startēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektu ir iespēja iepazīties www.madona.lv , https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14946
un klātienē Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 214. kabinetā, kā arī sūtot epastu ramona.vucane@madona.lv.

Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2019. gada 4.decembrī, plkst. 11:00, Madonas novada pašvaldības ēkā, 2. stāva sēžu zālē,

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums