Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 41495:18 un 41495:30 atjaunošana, Madonas novada Liezēres pagastā, ID Nr.16-05-A00403-000352

 
 

 Projekta īstenošanas termiņš

17.03.2017. – 28.12.2017.

 Projekta mērķis

Uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību un meža ražības paaugstināšanu - uzlabojot meliorācijas sistēmas kvalitāti Madonas novada Liezēres pagastā.

 Projektā veicamās darbības

Atjaunota pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ar meliorācijas kadastra nr. 41495:18 un 41495:30 – veikta esošā atklātā tipa grāvja pārtīrīšanu 1361 m garumā. Lai samazinātu grāvju krastu un gultnes eroziju, veikti grāvja nogāzes nostiprināšanas darbi, nojaukts bebru aizsprosts, pārbūvēta esošā caurteku d=1,0 m, 17 m garumā, atjaunotas 18 gab. drenu iztekas un izbūvēts sedimentācijas baseins.  Kopējā nosusināmā platība sastāda aptuveni 50 ha.

 Finansējums

Projekta kopējās izmaksas sastāda 26 384,57 euro, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 21 679,56 euro.

 Projekta ieviešanas gaita

04.01.2016. noslēgts līgums ar SIA “Cada Vez” par būvprojekta izstrādi.

30.05.2017. noslēgts līgums ar SIA “Brēķu studenti” par būvdarbu veikšanu;

12.06.2017. noslēgts līgums ar SIA “Hidroprojekts” par būvuzraudzību;

 Projekta publicitāte

2018. gada janvārī publikācija ievietota Madonas novada laikrakstā “Madonas novada Vēstnesis”

box/files/vestnesis/2018/vestnesis_2018_gada_janvaris.pdf

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Projekta vadītāja

Klinta Galeja
Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums