Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/199/082

Projekta īstenošanas termiņš

23.09.2013. – 22.09.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
3. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
4. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;
5. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Projektā veicamās darbības

Projekta aktivitāte Nr. 1 „Būvniecība”
Būvdarbu līgums, kas ietver šādu uzdevumu izpildi:

  • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=3000 m)
  • Esošo darba urbumu rekonstrukcija (2 gab.),
  • KSS rekonstrukcija (1 gab.),
  • Pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=510 m),

Projekta aktivitāte Nr. 2 „Būvuzraudzība”;
Projekta aktivitāte Nr. 3 „Autoruzraudzība”
Projekta aktivitāte Nr. 4 „Tehniskais projekts”
Projekta aktivitāte Nr. 5 „Tehniski ekonomiskais pamatojums”

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 560759.77 t.sk.:
     ERAF finansējums 85% – EUR 393894.17;
     Pašvaldības finansējums -EUR 69510.73

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „Profin”);
2. Izstrādāts tehniskais projekts (Līgums noslēgts ar SIA „Proris")

veikts būvdarbu iepirkums. NOtiek līguma slēgšana ar būvnieku SIA "Būve Wood Line" par summu EUR 308542.32 . Uz 01.03.
Projekta ieviešanā aktīvi notiek būvdarbi. Būvuzraudzību veic SIA "LBNI" un autoruzraudzību veic SIA "Proris". 

12.01.2015. veikts iepirkums par artēziskās urbuma svešķermeņa izcelšanas darbi. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Būve Wood Line" par summu EUR 8454.55;
11.02.2015. veikts iepirkums par papildus būvdarbiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "ĢL KOnsultants" par summu EUR 70350.00.
Būvuzraudzību veic SIA "LBNI".

Projekta publicitāte:


Projekta vadītājs

Viktors Abramovs
tālr. 64807247, e.pasts: liezere@madona.lv

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika