Auto un moto apmācības laukuma, stāvlaukuma un pievedceļu pārbūve sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā”, ID Nr. 22-05-AL23-A019.2208-000001

 Projekta īstenošanas termiņš

 23.03.2022. – 22.12.2022.

 Projekta mērķis

Izveidot auto un moto apmācības laukumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu braukšanas apmācību.

 Projektā veicamās darbības

Projekta ietvaros izbūvēts auto un moto apmācības laukums, kurā izvietotas transportlīdzekļu braukšanas iemaņu apgūšanai paredzētās figūras, marķēts stāvlaukums 50 automašīnām pie administrācijas ēkas, t.sk. stāvvietas invalīdu transportam, sakārtots pievadceļš un izbūvēts LED apgaismojums, lai uzlabotu piekļuvi sporta bāzei un palielinātu pakalpojuma kvalitāti. Kopējā asfaltētā laukuma platība 7350 m2.

Projekts īstenots 2 kārtās.

 Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – 343 463,33 euro bez PVN, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 39 600,00 euro

 Projekta ieviešanas gaita

30.11.2021. noslēgts līgums ar SIA “Fundamentum” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību; 

27.07.2022. noslēgts līgums ar SIA “LV ROADS” par būvdarbu veikšanu;

21.04.2022. noslēgts līgums ar SIA “Verus Specto” būvuzraudzības pakalpojumiem

 Projekta publicitāte

Publicitāte Madonas novada vēstnesī, 2022. gada septembris 

box/files/vestnesis_2022_septembris_0.pdf

aktualitates-novada?fu=read&id=11957  

Publicitāte Madonas novada vēstnesī, 2022. gada oktobris 

box/files/vestnesis_2022_oktobris_0.pdf

aktualitates-novada?fu=read&id=12081 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Projekta vadītāja

Klinta Galeja
Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lv© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums