Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102/095


3.4.1. 1. aktivitāte

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Projekts īstenošanas termiņš

12.07.2010.-11.07.2012.

Projekta mērķis:

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

 • notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
 • ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

 • rekonstruēt divas artēziskās akas;
 • rekonstruēt divus ūdenstorņus - Avotu un Dzirnavu ūdenstorņi;
 • izbūvēt divas ūdens sagatavošanas stacijas;
 • izbūvēt jaunu ūdensvadu 1115 m garumā;
 • rekonstruēt esošos ūdensvadus 1465 m garumā;
 • izbūvēt jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu;
 • kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve;
 • jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 150 m garumā;
 • rekonstruēt esošos kanalizācijas tīklus 1319 m garumā.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 420 148,30 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Uz 11.07.2012.paveiktais:

 • Aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums
 • Tehniskā projekta aktualizācija - SIA "Belss"
 •  
  Noslēgts līgums par būvuzraudzību ar SIA "E.Lāča Laura Madonā"
 • Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA "Madonas siltums"
 •  Noslēgts līgums par autoruzraudzību SIA"Belss"
 •  
  Visas plānotas projekta aktivitātes īstenotas.

 

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums