"J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000007


Projekta īstenošanas termiņš

09.01.2017. -  21.12.2018.

Projekta mērķis

Atjaunot J. Alunāna parku, saglabājot tā kultūrvēsturisko nozīmi Kalsnavas pagastam un nodrošināt to pieejamu vietējiem pagasta iedzīvotājiem kultūras un aktīvās dzīves pasākumu īstenošanai, kā arī viesiem un tūristiem, kas ik gadu apmeklē Kalsnavas pagastu.

Projektā veiktās darbības

  • Izbūvēta skatuves deju grīda;
  • Izveidots pārvietojamās skatuves novietošanas laukums;
  • Izbūvēta skatītāju zona;
  • Izbūvēti gājēju celiņi;
  • Ierīkots ārā apgaismojums;
  • Uzstādīta videonovērošanas sistēma;
  • Ierīkots bezvadu interneta punkts;
  • Izveidoti pieturpunkti, kas simbolizē Kalsnavas pagasta ciemu apdzīvotās vietas;
  • Iestādīti košumkrūmi.
  • Veikta parka atbrīvošana no bojātajiem kokiem.

Finansējums

Lauku atbalsta dienesta finansējums – EUR 40 000,00

Madonas novada pašvaldības finansējums – EUR 165478,50

Projekta ieviešanas gaita

08.05.2017. noslēgts līgums ar SIA “AMETRS” par topogrāfiskā plāna izstrādi.

10.07.2017. noslēgts līgums ar Aiju Kaškuri par kokaugu inventarizāciju parka teritorijā.

21.08.2017. noslēgts līgums ar Ināru Ketleri – Krūmiņu par projektēšanas darbiem.

27.10.2017. izsniegta Madonas novada pašvaldības būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2017-508.

17.11.2017. izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbiem “Būvdarbi projekta "J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" ietvaros, Ident. Nr. MNP2017/44_ELFLA. Procedūra izbeigta bez rezultātiem.

?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=364

11.01.2018. izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbiem “Būvdarbi projekta "J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" ietvaros, Ident. Nr. MNP2018/1_ELFLA

?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=366

01.03.2018. noslēgts līgums ar SIA “HETA Būve” par būvdarbu veikšanu.

05.03.2018. noslēgts līgums ar SIA “RoadLat” par būvuzraudzības darbu veikšanu.

Projekta vadītāja

Vārds uzvārds: Indra Kārkliņa

Telefons  29324572, e-pasts:  indra.karklina@madona.lv

 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums