Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīviem, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000012


 Projekta īstenošanas termiņš

 28.12.2016. – 21.12.2017.

 Projekta mērķis

 Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu elementu iegāde Madonas novada Kalsnavas pagasta jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava”, senioru deju kolektīvam “Jāņukalns” un sieviešu korim “Silvita”

 Projektā veicamās darbības

 Projekts īstenots sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros

 Projektā iegādāts:

Nr.
p.k.

Nosaukums

Vienību skaits

 Jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava”

1.

Vainags

10

2.

Josta

10

 Senioru deju kolektīvam “Jāņukalns”

3.

Vīriešu deju zābaki

10

Sieviešu korim “Silvita”

4.

Sievu cepure (aube)

30

5.

Sieviešu tautas tērpa krekls

30

 Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – 3 977,55 euro, t.sk.:
     Lauku atbalsta dienesta finansējums– 2 784,29 euro
     Madonas novada pašvaldības finansējums – 1 193,26 euro

 Projekta ieviešanas gaita

31.01.2017. Izsludināts iepirkums “Tautas tērpu apģērbu un apavu piegāde Madonas novada amatiermākslas kolektīviem”, ?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=322

06.06.2017. noslēgts līgums ar SIA “VITAS LAIKS” par vīru deju zābaku iegādi;

07.06.2017. noslēgti līgumi ar SIA “ANVI AM” par sieviešu tautas tērpu kreklu, jostu un sievu cepuru iegādi.

07.06.2017. noslēgts līgumi ar Imeldi Podiņu par vainagu iegādi.

 Projekta publicitāte

20.07.2017. Madonas novada pašvaldības mājas lapā ievietota informācija, ka tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekti tautas tērpu iegādei, tai skaitā informācija par projektu “Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000012.

?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6677

2017. gada augustā publikācija ievietota Madonas novada laikrakstā “Madonas novada Vēstnesis”

box/files/vestnesis_2017_augusts.pdf

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Projekta vadītāja

Klinta Galeja
Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lv

Iesūtīts: 21.12.2017 00:00
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums