Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
SJĀTĀGZAM SADUAN 24.11.2020 11:01
Labdien! Jautājums, Madonas pilsētas pārvaldniekam Guntim Ķeverim. Sakiet lūdzu, cik uzņēmumi pēd[…]ējo 3,5 gadu laikā ir piesaistītī zāles ( mauriņa ) pļaušanā Madonas pilsētā? Respektīvi , ar cik uzņēmumiem slēgti ārpakalpojuma līgumi par zāles nopļaušanu Madonas pilsētā?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 27.11.2020 11:02
Labdien! Madonas pilsētā zālāju un mauriņa pļaušanu nodrošina Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests. Vienīgais pakalpojums ko izmanto pašvaldība ir stāvo melorācijas grāvju un ceļa nomaļu pļaušana ar kr[…]ūmgriežiem Kad bija aktuāla simtlatnieku programma, tad visus šos darbus veica pati nodaļa, bet beidzoties programmai pašvaldībai patstāvīgi štatos nodrošināt 3-4 krūmgriežu operatorus nav izdevīgi, jo šādus darbus nav jāveic visa gada garumā. Tāpēc nu jau 5 gadus Madonas īpašumu uzturēšanas nodaļa veic cenu aptauju uz šādu pakalpojumu un reizi gadā izpļauj šīs problēmvietas ko nevar veikt ar to tehniku, kas ir Īpašumu uzturēšanas nodaļas rīcībā. Veicot cenu aptauju tiek izvēlēts arī lētākais piedāvājums. Šo gadu laikā ir bijušas 4-5 firmas, kas ir pieteikušās uz šādu pakalpojumu. Taču ņemot vērā, ka pakalpojums ir dārgs un tikai tāpēc to veicam vienu reizi gadā, Īpašumu uzturēšanas nodaļa šogad ir iegādājusies modernu pašgājēj robota pļaujmašīnu ar kuru varēs veikt pļaušanu lielās nogāzēs un slīpumos, līdz ar to šos darbus varēs veikt regulārāk un nebūs jāiepērk pakalpojums. Šāds risinājums (pļaujmašīnas iegāde) tika izvēlēts, jo pļaušana ar krūmgriežiem paliek aizvien dārgāka un pakalpojuma sniedzēju - arvien mazāk.
Madonas Patriots 20.11.2020 14:05
Sveiki, jautājumi Agrim Lungevičam. 1.Kad tika izsludināts izpilddirektora vietnieka vakances konk[…]urss Madonas novadā? 2. Vai Raivis Ragainis ir tas pats Jēkabpils domes gāztais priekšsēdētājs no ZZS ? 3. Ja , tas ir tas pats Raivis Ragainis, Agri vai tā nav kārtējā amorālā rīcība kad "savējie" tiek "iebāzti" siltās vietiņās?
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 23.11.2020 17:25
Labdien! Konkurss uz vakanto Madonas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu netika izsludināts, jo cilvēkam, kurš piekristu šim amatam, nāktos izpilddirektora vietnieka amata pienākumus veikt uz not[…]eiktu laiku (ilgākais līdz 2021. jūlijam). Domes ieskatā šajā amatā nepieciešams cilvēks, kas gatavs uzreiz sākt pildīt amata pienākumus, nevis lēnām tos apgūt. Apzinoties to, ka atrast potenciālo pretendentu - cilvēku, kam būtu plaša pašvaldības administratīvā vadības darba pieredze un, kurš piekristu stāties darba attiecībās vien uz pusgadu – būtu sarežģīti un ilgstoši, dome izvēlējās konkursa rīkošanu aizstāt ar potenciālā pretendenta uzrunāšanu. Tika uzrunāts Raivis Ragainis, kuram uz to brīdi nebija citu darba saistību. Raivim Ragainim ir 8 gadu pieredze izpilddirektora amatā Krustpils novada pašvaldībā un pilna izpratne par pašvaldības darbu. R. Ragaiņa kandidatūru pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatam ierosināja Madonas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Āris Vilšķērsts, kurš R. Ragaini kā profesionālu kolēģi ir iepazinis vairāku gadu garumā. Svarīgi piebilst, ka apstiprinot amatā R. Ragaini, netiek veidota jauna amata vieta. Tiek aizpildīta jau esoša vakance.
Linda no Madonas 14.11.2020 21:47
Labdien, ikdienā pārvietojoties ceļa posmā Sarkaņi- Dzelzava ir nepietiekama ceļa vizuālā uztveramīb[…]a diennakts tumšajā laikā. Nepietiekamas redzamības apstākļos šī situācija ir īpaši bīstama, jo nav redzama vai vienkārši nav ceļa joslu sadalošā līnija vai atstarojošie stabiņi, kas iezīmē ceļu. Viens no būtiskākajiem ceļa drošības faktoriem ir tā saskatāmība tumšajā diennakts laikā. Ceļam un tā turpinājumam jābūt viegli vizuāli uztveramam tumsā, lai nerastos nepieciešamība veikt straujus manevrus tikai tādēļ, ka tumsā nav redzams ceļa turpinājums. Satiksmes drošības uzlabošanai rosinu aktualizēt jautājumu pēc atstarojošiem ceļa elementiem, tieši tāpat kā šāda nepieciešamība ir gājiem. Paldies.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 23.11.2020 16:44
Labdien! Paldies, ka vēršat uzmanību jautājumam, kas skar ceļu satiksmes drošību. Jūsu minētais ceļa posms ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārvaldījumā. LVC skaidro, ka šogad ceļa horizontālo marķējumu nav plānot[…]s uzvilkt, kā arī nav paredzēta atstarojošo stabiņu uzstādīšana. To plānots veikt nākamā gada pavasarī.
Ziņkārīgā Madoniete 11.11.2020 19:09
Labdien! Sakiet,kur palika nomaļu veidojums Ansītis un Grietiņa ar putnubūri galvas vietā,kuri kādu[…] laiku stāvēja pie Madonas kultūras nama?
Ilze Šulce Madonas kultūras nama direktore 13.11.2020 10:00
Labdien! Nomaļu veidojums puisis un meitene pie Madonas pilsētas kultūras nama tika uzstādīts kā vides objekts vasaras saulgriežiem. Vides objekta autors ir Madonas pilsētas kultūras nama mākslinieks - inscinēt[…]ājs Imants Spridzāns. Vides objektu augusta beigās bija paredzēts izjaukt un utilizēt, jo tas nebija paredzēts turpmākai apskatei. Bijām priecīgi, ka Madonas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vineta Lamberte piedāvāja novietot šo vides objektu savā lauku īpašumā, rodot iespēju tam turpināt kalpot par apskates objektu. Pretējā gadījumā objektu nāktos izjaukt un sadedzināt.
Novada Iedzīvotājs 08.11.2020 16:29
Labdien, kad novads piegādās tās vairākkārt lietojamās maskas maznodrošinātajiem? Citos novados jau […]ir piegādātas. Un kāpēc nav pārtikas pakas priekš bērniem, kas mācās attālināti? Tādas vispār būs? Arī citos novados tās jau sen piegādā. Paldies.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 09.11.2020 14:43
Labdien! Ņemot vērā ieņemot grozījumus "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" mazāk aizsargātām personām valsts ar pašvaldību starpniecību nodrošinās mutes un deguna aizsegus, sākot no 20. novembra[…]. Arī Madonas novada pašvaldība jau tuvākajā laikā uzsāks bezmaksas masku izdali novada iedzīvotājiem, kam piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss. Ja atbilstat šai kategorijai, lūgums sazināties ar sava pagasta vai pilsētas sociālo darbinieku. Jautājumā par pārtikas paku izdali, Madonas novada pašvaldība turpina īstenot jau š.g. aprīlī sekmīgi iedibināto praksi ar atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā. 5. novembrī Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika apstiprināti Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”. Saskaņā ar tiem atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai (pārtikas paka vai naudas pabalsts) pašlaik tiek nodrošināts 7.-12.kl. skolēnu ģimenēm. Atbalsts attiecas gan uz Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem skolēniem, gan tiem skolēniem, kuri mācās novada vispārējās izglītības iestādēs (t.sk. privātajā izglītības iestādē), bet deklarēti citur. Atbalsta apjoms – 20,00 eiro mēnesī jeb 5,00 eiro nedēļā. Plašāk ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā: http://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10100
Līga Irbe 03.11.2020 20:37
Labdien! Vai Madonas novads plāno pievienoties kapsētu digitalizācijas projektam Cemety.lv? Tas būt[…]u ļoti noderīgi. Kaimiņu novadi to jau izdarījuši.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 09.11.2020 14:31
Labdien! Paldies par iesūtīto jautājumu. Pašvaldība ir interesējusies par iespēju pievienoties minētajam projektam. Pagaidām līdzekļi tam nav iedalīti. Ņemot vērā izmaksas, bez ārēja līdzfinansējuma piesaistes,[…] diemžēl, to īstenot nebūs iespējams. Neizslēdzam iespēju nākotnē īstenot jau paplašinātā Madonas novada kapsētu digitalizāciju.
Svetlana Hrabina 31.10.2020 19:40
Labdien! Lūdzu, publicējiet, cik Madonā ir pašvaldībai piederoši dzīvokļi? Cik stāv tukši? Kā iespē[…]jams kļūt par pašvaldības dzīvokļa īrnieci? Cik ir pārdoti pēdējo 4 gadu laikā? Cik ir remontēti pēdējo 4 gadu laikā par pašvaldības naudu (vai tie bija tukši)?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājs 10.11.2020 12:52
Labdien! Madonas pilsētā pašvaldības īpašumā ir 167 dzīvokļi. Uz pašvaldības dzīvokli pieteicies un stāv rindā 381 iedzīvotājs. Pašvaldības rīcībā brīvo dzīvokļu nav, ir vien 3 dzīvokļi, kas rezervēti jaunajiem[…] speciālistiem. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vēršas ar rakstveida iesniegumu Madonas novada pašvaldības domes Dzīvokļu jautājumu komisijā. Ja nepieciešama plašāka informācija, lūgums ar mani sazināties: tālr.: 26325419; e-pasts: guntis.keveris@madona.lv
Sanita Šķēle 21.10.2020 15:18
Vēlos uzzināt vai Madonas novada pašvaldībai ir rīcības plāns kā novērst salimšanas ar Covid-19 gadī[…]jumu skaita pieaugumu (ņemot vērā situāciju Vecpiebalgas novadā) vai arī rīcības plāns gadījumam, ja skaits tomēr pieaug vai tiek atklāts saslimšanas perēklis? Ja ir, tad kur ar to var iepazīties un kurš ir atbildīgs par tā realizāciju? Kādas ir iesaistītās organizācijas? Tāpat – vai ar to ir plānots iepazīstināt novada uzņēmējus, ņemot vērā, ka novadā ir vairāki lieli uzņēmumi, kuri nodarbina lielu skaitu vietējos iedzīvotājus?
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 26.10.2020 17:35
Labdien! Paldies par iesūtīto jautājumu. Madonas novada pašvaldība savā darbā saņemot informāciju par pozitīvu Covid -19 testu pašvaldības administrācijas darbiniekam, ir veikusi plašu administrācijas darbinie[…]ku testēšanu, kā arī tuvākās nedēļas laikā plāno veikt papildu testēšanu. Pašvaldības darbinieki pēc iespējas strādā attālināti un seko līdzi savam veselības stāvoklim. Resperatoras saslimšanas simptomu gadījumā darba vietā atrasties ir aizliegts. Pašvaldības administrācijas ēka apmeklētājiem ir slēgta un klienti tiek apkalpoti attālināti. Ir atcelta liela daļa pasākumu, kā arī noteikti ierobežojumi pašvaldības iestāžu darbībā, taču pieliekam visas pūles, lai nodrošinātu mācību iestāžu klātienes darbu – gan skolas, gan pirmsskolas. Tas ir nepieciešams, lai neciestu bērnu izglītības apguves process, savukārt bērnu vecāki varētu netraucēti pildīt savus darba pienākumus. Kas attiecās uz novada uzņēmumiem, pašvaldības rīcībā nav plašākas informācijas par inficēšanās gadījumiem tajos. Šī informācija ir zināma SPKC. Aicinām uzņēmumu vadību un darba kolektīvus atbildīgi attiekties pret valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Uldis Bērziņš 15.10.2020 15:10
Labdien, vai ir iespēja izveidot gājēju pāreju pie Madonas kultūras nama krustojumā ar Skolas ielas […]ielu, lai 1 klases bērni un nākotnē ne tikai 1klase, varētu droši šķēršot šo posmu, jo ikdienā ir novērots, ka ļoti daudzi skrien pāri šim krustojumam, kas rada bīstamību. Bērniem ar vecākiem būtu ērtāk un drošāk pārvietoties. Pārēja, kas ir augstāk kalnā tiek izmantota mazāk un reāli reti kurš aiz sava slinkuma izmanto viņu.
Edgars Gailums Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženieris 16.10.2020 11:29
Labdien! Pateicamies, ka vēršat uzmanību uz jautājumiem, kas saistīti ar gājēju drošību Madonas ielās. 2012. gadā Madonas novada pašvaldība plānoja uzlabot gājēju pārejas drošību Raiņa ielas un Valdemāra bul[…]vāra krustojumā. Tāpat bija plānots izveidot jaunu gājēju pāreju Raiņa un Skolas ielas krustojumā pie Kultūras nama. Saskaņā ar likumu par autoceļiem, kas nosaka, ka jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Madonas novada pašvaldība 2012.gadā sazinājās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai noskaidrotu šīs institūcijas viedokli par gājēju pārejas uzlabošanu Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā un jaunas gājēju pārejas izveidošanu Raiņa un Skolas ielas krustojumā. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 30.10.2012. vēstulē Nr. 4.5.7.-290 norādīja, ka nav iebildumu pret gājēju pārejas labiekārtošanu Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumā, savukārt Raiņa un Skolas ielas krustojumā gājēju pāreju izvietot neieteica, jo Raiņa ielas garenslīpums ir ļoti liels un, braucot no Cēsu puses, krustojums no labās puses nav pārredzams, kā arī gājēju pāreju pārsvarā izmantos bērni, kas pārvietojas ar lielāku ātrumu un ir daudz neuzmanīgāki nekā pieauguši cilvēki. Ņemot vērā VAS “Latvijas Valsts ceļi” viedokli, 2012.gadā tika labiekārtota gājēju pāreja Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā, bet gājēju pāreja Raiņa un Skolas ielas krustojumā netika ierīkota. Bez VAS “Latvijas Valsts ceļi” apstiprinājuma un saskaņošanas gājēju pāreju izveidot nedrīkst, līdz ar to Madonas novada pašvaldība neierīkos gājēju pāreju Raiņa un Skolas ielas krustojumā. Lai uzlabotu satiksmes drošību Raiņa un Skolas ielas krustojumā, tiks ņemts vērā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa ieteikumus un tiks ierobežots maksimāli atļautais transportlīdzekļu braukšanas ātrums līdz 30 km/h Raiņa ielas posmā no Madonas pilsētas kultūras nama līdz Blaumaņa ielai Madonā, uzstādot šajā posmā abos Raiņa ielas virzienos ceļa zīmes Nr.323 “Maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/h” ar papildzīmēm Nr.828 “Darbības laiks darba dienās laika posmā no plkst.7:00 līdz plkst.16:00”.
Jānis Krūmiņš 15.10.2020 14:49
Jauniešu centru darbība Labdien! Iepriekš lasīju, ka jauniešu centru darbība tiks ierobežota. Tas s[…]anāk, ka jauniešu centri tiks slēgti pilnībā līdz 6. novembrim, vai tomēr, ievērojot drošību, tie var turpināt darboties?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 15.10.2020 15:13
Labdien! Paldies par jautājumu. Jauniešu centri Madonas novadā netiek slēgti. Tajos var rīkot individuālas interešu izglītības aktivitātes, vai darbu organizēt attālināti. Taču jauniešu centrus izmantot kā viet[…]u brīvā laika pavadīšanai, diemžēl, līdz 6. novembrim nevarēs.
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika