Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Zane Zane 11.02.2021 13:56
Šogad kā nevienu gadu tik rūpīgi tiek tīrītas visas mazās ieliņas, pat līdz vārtu maliņām,(privātmāj[…]as,kas atrodas aiz sliedēm no rimi) Citus gadus nav iespējams tik no pagalma ārā kad tiek aizšķūrēts valnis priekšā dažas min pirms došanās uz darbu! Liels paldies par rūpīgi izdarīto darbu,šogad ne reizi neesmu sakārusies ar šādu problēmu! Lūdzu vairāk tādus darbiniekus!!!!
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja 18.02.2021 09:47
Labdien! Pateicos par augsto novērtējumu mūsu nodaļas darbiniekiem. Paldies arī privātmāju iedzīvotājiem, kas regulāri attīra no sniega savā īpašumā esošos celiņus un brauktuvi tādējādi atvieglojot iedzīvotājie[…]m pārvietošanos pilsētas ielās.
Angelina Anka 11.02.2021 13:52
Labdien! Sakiet kāpēc Madonas novadā nav dzīvnieku patversmes? Saprotu,ka ka par kaķiem rūpējas Mad[…]onas dzīvnieku draugi,bet tas viss balstas uz ziedojumiem. Vai nav iespējas izveidot normālu patversmi gan suņiem,gan kaķiem! Paldies
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 08.03.2021 15:43
Labdien! Paldies par jautājumu. Pašlaik darbojas Madonas pašvaldības izveidotā un uzturētā dzīvnieku patversme Lazdonas pagasta “Lazdonītī”. Patlaban patversmē atrodas trīs suņi – tas ir vidējais skaits, ko pat[…]versme vidēji gada laikā apkalpo. Šobrīd patversmē tiek uzņemti tikai suņi. Jau vairākus gadus biedrība “Madonas dzīvnieku draugi” sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību izķer bezsaimnieka kaķus. Tiek veikta to sterilizācija, vakcinācija un dzīvnieki vēlāk tiek palaisti brīvībā, kā to nosaka normatīvie akti. Kopumā klaiņojošo dzīvnieku jautājuma risināšanai pašvaldība gada laikā atvēl aptuveni 15 000 eiro, nerēķinot izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku ķērāja atalgojumu un transporta nodrošināšanu. Ņemot vērā to, ka bezsaimnieku suņu, kuriem būtu nepieciešams nodrošināt ilgstošu uzturēšanos patversmē Madonas novadā ir ļoti maz – lielākoties tiek notverti dzīvnieki, kuriem ir saimnieks, kā arī faktu, ka biedrības, kas specializējas gan bezsaimnieka dzīvnieku turēšana, gan jaunu saimnieku atrašanā, iespējams, šo pakalpojumu spētu nodrošināt kvalitatīvāk, pašvaldība apsver iespēju šogad slēgt līgumu ar biedrību/biedrībām, kas nodrošinātu patversmes pakalpojumu. Līdzīgs risinājums iespējams būs arī saistībā ar klaiņojošo kaķiem. Jāpiebilst, ka šī, manuprāt, ir būtiskāka problēma, jo bezsaimnieka kaķu skaits novadā ir lielāks, kā arī biedrība ar kuru sadarbojamies, šobrīd spēj aptvert tikai Madonas pilsētu (jāņem vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā novada teritorija šogad palielināsies). Pašvaldība varētu no vienas vai vairākām biedrībām pirkt pakalpojumu, kā arī turpināt uzturēt kvalificētu dzīvnieku ķērāju, nodrošināt transportu un sniegt visu nepieciešamo palīdzību, lai Madonas novadā mazinātu pamesto, klaiņojošo dzīvnieku problēmu.
Būvēt Gribētājs 10.02.2021 11:36
Sveiki, Īpašums atrodās Kalsnavas pagasta lauku teritorijā ar kopplatību ~10ha.
Andris Rieba Būvvaldes vadītājs 10.02.2021 19:17
Paldies par precizējumu. Ierosinot otrās grupas ēkas jaunu būvniecību būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no: skaidrojošā apraksta par plānoto būvn[…]iecības ieceri, būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā (M1:250, M1:500, M1;1000) uz topogrāfiskā plāna, ēkas stāva un jumta plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju, ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm, raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm. Izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde lemj par būvatļaujas izdošanu. Pirms ierosina ēku pieņemt ekspluatācijā, jāveic ēkas kadastrālā uzmērīšana, ko veic VZD. Pēc ēkas pieņemšanas ekspluatācijā to reģistrē zemes grāmatā. Jāpiebilst, ka katra situācija mēdz atšķirties, tādēļ, ja nepieciešama detalizētāka informācija, aicinu Jūs sazināties ar būvvaldes speciālistiem: Būvvaldes vadītājs Andris Rieba 64860097 | andris.rieba@madona.lv Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre 64860096; 28371721 | silvija.sire@madona.lv Būvinspektors Jānis Vilcāns 64860084; 29485751 | janis.vilcans@madona.lv
Madonas Iedzīvotāja 10.02.2021 07:56
Vai hokeja laukums paredzēts tikai sportistiem? Iedzīvotāji gan pieaugušie, gan ģenes ar bērniem p[…]ēc darba labprāt atpūstos, paslidotu, bet nekad tas nav iespējams!! Vai tiešām tur visu laiku jauzturas hokejistiem, basketbolistiem utt???
Voldemārs Šmugais Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 18.02.2021 10:22
Labdien! Ledus laukums Gaujas ielā, Madonā noteikti nav rezervēts tikai sportistiem. To ikdienā var izmantot arī citi aktīvās atpūtas cienītāji. Pie laukuma ir norādīts brīvais laiks citiem slidotavas apmeklētā[…]jiem (tuvākajā laikā grafiks būs apskatāms arī Madonas BJSK mājaslapā http://www.madonassports.lv). Norādītajā laikā ledus laukums ir pieejams ikvienam interesentam, vienīgi jāvienojas ar uzraugu, kurš tobrīd atrodas laukumā, lai tiktu atbrīvota daļa no slidotavas, kas nodrošinātu iespēju gan iedzīvotājiem slidot, gan sportistiem trenēties.
Būvēt Gribētājs 09.02.2021 22:39
Labdien ! Jautājums Madonas novada būvvaldei, A.Riebas kungam. Lūdzu izskaidrojiet ; gribam būvēt […]nelielu dzīvojamo māju ar pirtiņu zem viena jumta, 1,5 stāvi , izmēri 5x6 =30 m2 un attiecīgi arī mansards. Pamatus domājam dzīt pāļus vai skrūvpāļus. Respektīvi jautājums ; vai nepieciešama saskaņošana ar būvvaldi, vai nepieciešams projekts , un , vai uzbūvētā ēka pēc tam jāreģistrē zemes dienestā un zemes grāmatā ?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 10.02.2021 10:06
Labdien! Paldies par jautājumu. Ņemot vērā to, ka noteikumi par apbūvi dažādās teritorijās mēdz atšķirties, lai būtu iespējams sniegt korektu atbildi, lūgums par šo jautājumu sazināties ar Būvvaldes vadītāju An[…]dri Riebu (andris.rieba@madona.lv), norādot vietu (pilsēta, pagasts), kur būvniecība plānota.
Normunds Gecs 09.02.2021 14:23
Sveiki! 1. Sakiet lūdzu,kur var redzēt informāciju ( domāts , mājas lapā,zem kādas sadaļas ) par[…] brīviem zemes gabaliem Madonas pilsētā un novadā ? 2. Kā arī,kur ir iegūstama informācija par pašvaldībai/pašvaldībām piederošo īpašumu un telpu izīrēšanu/iznomāšanu. 3. Vai ir iespējam izīrēt kādu brīvo garāžu Madonā, Saieta laukumā 1 , cik maksā vienas garāžas īrēšana?
18.02.2021 10:05
Ramona Vucāne, Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja "Labdien! Šobrīd šāds saraksts nav izveidots, taču par katru novadā ietilpstošo pilsētu un pa[…]gastu tāds tiks izstrādāts un publicēts mājas lapā pēc novadu reformas un jaunā novada saistošo noteikumu apstiprināšanas. Šobrīd ir pieejama karte ar informāciju par Madonas novada pašvaldībā plānotajiem aktuālajiem investīciju projektiem: https://www.madona.lv/lat/novads?fu=read&id=1938" Gita Lutce, Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja: "Labdien! Saieta laukumā 1 iznomātas ir 4 garāžas, nomas maksa 0,60 eur/m2. Pārējās telpas tiek izmantotas Pašvaldības transporta, tehnikas, rekvizītu un materiālu uzglabāšanai. Tuvākajā laikā netiek plānota kādas garāžas nomas tiesību izsole. Informāciju par objektu nomas tiesību izsoli var iegūt sadaļā http://madona.lv/lat/izsoles"
Anna Kalniņa 08.02.2021 22:28
Runājot par tām pašām mazajām ielām,kuras tika atjaunotas rudenī. Vai arī tiks visi akmeņi izvākti n[…]o ceļa malu zālājiem? Bet nu skumji,ievērojot divreiz mazāku braukšanas ātrumu kā norādīts, viss auto ir apskādēts,pilns maziem akmeņu caurumiem,ne viens vien auto ir tàds. Vai nevarēja,kaut ko mazliet labāku uz ceļa uzklāt!
Edgars Gailums Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženieris 10.02.2021 10:09
Labdien! Vairākām Madonas pilsētas ielām 2020.gadā tika veikta divkārtu virsmas apstrāde. Divkārtu virsmas apstrādes tehnoloģija sevī ietver divreizēju saistvielas izliešanu un minerālmateriāla ieklāšanu divos […]darba gājienos. Galīgā virsmas apstrādes noformēšanās un vislabākā pieveltņošana notiek satiksmes kustības iedarbībā virsmas apstrādes sākotnējā kalpošanas periodā, kura laikā rodas brīvais minerālmateriāls, kas pēc virsmas apstrādes galīgās noformēšanās ir jānovāc. Ņemot vērā, ka maksimālais atļautais kustības ātrums uz šīm ielām ir 50 km/h un brīvais minerālmateriāls nerada draudus satiksmes drošībai, lai virsmas apstrādes segums labāk noformētos satiksmes kustības iedarbībā, brīvo minerālmateriālu būvuzņēmējs novāks pavasarī, kad būs atbilstoši laika apstākļi. Ja pēc brīvā minerālmateriāla novākšanas tiks konstatēts, ka no seguma virsmas ir atdalījies pārāk liels minerālmateriāla daļiņu apjoms, Būvuzņēmējs defektus izlabos. 2020.gadā veiktajiem virsmas apstrādes darbiem Madonas pilsētas ielās ir 3 gadu garantija, kuras laikā Būvuzņēmējs defektus novērš par saviem līdzekļiem.
Jānis Bērziņš 04.02.2021 21:41
Ja man nav sava auto un jātiek uz pilsētu pēc zālēm vai pārtikas ar kaimiņu?Kā ir ar sodiem no polic[…]ijas puses?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 10.02.2021 10:26
Labdien! Saskaņā ar valdības lēmumu ārkārtējo situācija valstī ir pagarināta līdz 6.aprīlim, bet jautājums par komandantstundas turpināšanu atlikts līdz 11. februārim. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par […]komandantstundas noteikšanu (līdz 7. februārim) katrā nedēļas nogalē, sākot no piektdienas līdz pirmdienai no pl. 22.00 līdz pl. 05.00 tiek izsludināta komandantstunda. Iedzīvotājiem šajā laika posmā jāuzturas savā dzīvesvietā. Dzīvesvietas atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti. Par noteikumu vai citu ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu paredzēts līdz 2000 eiro sods. Citā laika posmā atrašanās ārpus dzīves vietas netiek ierobežota.
Sarmīte Kalniņa 04.02.2021 20:05
Labdien,stāvu rindā uz pašvaldības dzīvokli jau gandrīz 10 gadus,gribētu redzēt savu rindas kārtu?Dz[…]īvoju Madonā jau 50 gadus.Arī es kādreiz biju jaunais speciālists,bet tiku pie dzīvokļa ,kurš pašreiz jau pieder saimniekam,bez kādām ērtībām.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 10.02.2021 10:31
Labdien! Lūgums personām, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vērsties ar rakstveida iesniegumu Madonas novada pašvaldības domes Dzīvokļu jautājumu komisijā Veidlapa: https://www.madona.l[…]v/lat/veidlapas Ja nepieciešama plašāka informācija, lūgums sazināties ar minētās komisijas priekšsēdētāju Gunti Ķeveri: tālr.: 26325419; e-pasts: guntis.keveris@madona.lv
ELIZABETE MIĶELSONE 04.02.2021 11:54
Labdien!Mans jautājums būtu par rudenī atjaunoto ielu segumu-Meža,M saules,Vītolu un citās ielās.Līd[…]z ar sniegu tiek notīrītas arī škembas no uzklātā seguma.Kā tas ietekmēs ielu stāvokli pavasarī.Iespējams tas ir tikai mans viedoklis,bet domāju ielu atjaunošana notikusi nekvalitatīvi.Paldies!
Edgars Gailums Madonas novada pašvaldības ceļu inženieris 04.02.2021 16:15
Labdien! Madonas pilsētas ielām (Meža ielai, Maskavas ielai (posmā no Ezera ielas līdz īpašumam Maskavas ielā 17), Pļavu ielai (posmā no Ezera ielas līdz īpašumam Meža ielā 31), Zaļajai ielai, Mazās Saules iela[…]i, Rēzeknes ielai, Vītolu iela, Ievu ielai, Vidus ielai, Dārza ielai (posmā no Bērzu ielas līdz īpašumam Dārza ielā 32)) 2020.gadā tika veikta divkārtu virsmas apstrāde. Divkārtu virsmas apstrādes tehnoloģija sevī ietver divreizēju saistvielas izliešanu un minerālmateriāla ieklāšanu divos darba gājienos. Galīgā virsmas apstrādes noformēšanās un vislabākā pieveltņošana notiek satiksmes kustības iedarbībā virsmas apstrādes sākotnējā kalpošanas periodā, kura laikā rodas brīvais minerālmateriāls, kas pēc virsmas apstrādes galīgās noformēšanās ir jānovāc. Ņemot vērā, ka maksimālais atļautais kustības ātrums uz šīm ielām ir 50 km/h un brīvais minerālmateriāls nerada draudus satiksmes drošībai, lai virsmas apstrādes segums labāk noformētos satiksmes kustības iedarbībā, brīvo minerālmateriālu būvuzņēmējs novāks pavasarī, kad būs atbilstoši laika apstākļi. Ja pēc brīvā minerālmateriāla novākšanas tiks konstatēts, ka no seguma virsmas ir atdalījies pārāk liels minerālmateriāla daļiņu apjoms, Būvuzņēmējs defektus izlabos. 2020.gadā veiktajiem virsmas apstrādes darbiem Madonas pilsētas ielās ir 3 gadu garantija, kuras laikā Būvuzņēmējs defektus novērš par saviem līdzekļiem.
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika