Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Zanda Liepiņa 17.03.2021 11:12
Sveiki, no 16.03. Valdība aicināja vecākus,kuri var nodrošināt bērnu pieskatīšanu mājās, nevest bērn[…]us uz dārziņu! Vai šie apzinīgie vecāki, kuri bērnus nevedīs uz dārziņu, šīs rekomendācijas dēļ, līdz 06.04, par šīm trim nedēļām saņems pārtikas paku bērnudārzniekam?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 19.03.2021 15:43
Labdien! Atbalsts, sedzot ēdināšanas izdevumus, tiks sniegts. Tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par atbalsta apjomu un kārtību, kādā tas piešķirams. Kolīdz kārtība būs noteikta, bērnu vecākus par to informēs.
Līga Bērziņa 16.03.2021 21:37
Labvakar, man jautājums vai tiks veikti COVID-19 testi darbiniekiem PII Saulīte Madonā? Dzirdēts, ka[…] PII Priedītē un PII Kastanītī to jau dara? Kam jāseko līdzi šiem jautājumiem?
Zigfrīds Gora Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 17.03.2021 16:05
Labdien! Paldies par jautājumu. COVID-19 testu veikšanu mācību iestādēs, kur norit darbs klātienē nosaka grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināš[…]anu". Grozījumu 5.13.2.1.punktā minēts, ka "Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus." Par MK rīkojumā ietverto prasību izpildi atbild mācību iestādes vadītājs.
Vija Greķe 15.03.2021 12:41
Labdien! Vai tiešām SIA Madonas siltums nevar veikt pārrēķinu par viņu radušās kļūdas uzskaitē par […]siltā ūdens uzsildīšanu? Ūdens nav tik daudz patērēts cik ir aprēķināts, neatbilst skaitītāja rādījumam.
Madonas Siltuma klientu daļa 16.03.2021 10:35
Labdien! Pārrēķins tiks veikts š.g. martā, jo tika apstādināts ūdens aprēķins februāra. Atvainojamies par radušos kļūdu.
Velta Lapiņa 03.03.2021 10:40
2021.gada 12.janvārī Madonas novada pašvaldībai nosūtīju lūgumu - informācijas pieprasījumu. Tajā p[…]ašā dienā saņēmu korektu apstiprinājumu, ka iesniegums saņemts. Sen pagājušas normatīvajos aktos noteiktās 30 dienas atbildes sniegšanai. Drīz būs jau pat divi mēneši, bet atbildi neesmu saņēmusi. Tātad, kāds nepilda savus tiešos darba pienākumus. Kāpēc tā?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 05.03.2021 15:04
Labdien! Atbildes sagatavošanas procesā tika iesaistīti vairāku Madonas novada pašvaldības nodaļu speciālisti, kas, ņemot vērā neklātienes darba apstākļus, ietekmēja atbildes sagatavošanas termiņu. Atbilde Jums[…] ir nosūtīta. Atvainojamies par neiekļaušanos laika termiņā un sagādātajām neērtībām.
Ieviņa Berzina 02.03.2021 15:32
Labdien! Sāku pavasarī pastaigāties pa Madonu un nevaru saprast, kas tās par lopu barjerām visur pi[…]lsētā? Vai tiešām nevar paņemt kaut ko estētiski baudāmāku? Bērni tāpat ripo pa apakšu cauri, bet sajūta kā lopu aplokā... Cik izmaksāja šo barjeru uzstādīšana, kāda cena metrā? Kā lēmums ir tieši šāda veida barjeru izvēle?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 08.03.2021 16:33
Labdien! Lūgums precizēt, kādus tieši labiekārtojuma objektus pilsētā (un kur) Jūs dēvējat par lopu barjerām. No uzdotā jautājuma tas netop skaidrs.
Mana Madona 01.03.2021 19:24
Sveiki! Jautājums Madonas pilsētas pārvaldniekam, vai tiks turpināts darbs pie Karjera ezera labiekā[…]rtošanas darbiem? Un otrs jautājums, cik pašvaldibai izmaksāja ģērbtuves un zviļņi? Lūdzu cenu norādiet par vienibu. Jau iepriekš paldies.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 05.03.2021 15:12
Labdien! Šobrīd ir noslēgusies būvprojekta minimālā sastāvā “Karjera ezera teritorijas labiekārtošana - dabas un atpūtas parka izveide” izstrāde. Balstoties uz to tiks meklēti risinājumi plašākiem būvniecības u[…]n labiekārtošanas darbiem Karjera ezera teritorijā. Norādām izmaksas par Jūs interesējošajiem labiekārtojuma elementiem: Atkritumu urna 140 eur x 10 urnas= 1400 eur +PVN= 1694,00 eur (169,40 eur/gab) Pludmales sols 339 eur x 12 soli= 4068 eur + PVN= 4922,28 eur (410,19 eur/gab) Ģērbtuves 1428eur x 3 ģērbtuve= 4284 eur +PVN= 5183,64 eur (1727,88 eur/gab)
Slimnīcas darbiniece 26.02.2021 14:45
Labdien. Kad beidzot tiks sakārtots gājēju celiņa posms kas ved uz slimnīcu - pēdējā caurteka pirms[…] slimnīcas - uzreiz aiz Puķu sētas teritorijas - grāvis pārplūdis, nesen uzlietais asfalts saplaisājis ar lielām plaisām, jo acīm redzot tieks skalota caurteka. Cilvēki ratiņkrēslos braucot pāri šai caurtekai tiek pakļauti riskam saslīdēt un iebraukt grāvī, jo slīpuma leņķis ir liels. Arī slidenā laikā kājām ejot ir bīstami. Varbūt beidzot var šo caurteku sakārtot, vai uzlikt tiltiņu, ja reiz ar bebriem nevar "sarunāt"pa labam :) Paldies!
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja 23.03.2021 10:17
Labdien! Minētā vieta ir apsekota. Cēlonis asfalta seguma plaisāšanai dotajā gadījumā ir sals. Aukstuma ietekmē asfalta segumā var izveidoties iesēdumi vai pacēlumi, plaisas. Zemes virskārtai atkūstot situācija[…] var mainīties. Tāpēc šī vieta tiks apsekota atkārtoti, kad zeme būs atlaidusies, lai varētu pieņemt pareizāku lēmumu par problēmas atrisināšanu.
Jānis Kalniņš 16.02.2021 21:29
Kaa tie par brīnumiem?Pērn rajona avīzē bija rakstīts,ka ja būs nokavēts maksājums par zemes nodokli[…] tad soda naudu neiekasēs.Šodien saņemu vēstuli par zemes nodokli un tur pārsteigums parāds 1.eiro ar santīmiem.Kāpēc meloja pērn avīzē???Jānis
Velta Vilšķērste Madonas novada pašvaldības galvenā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratore 19.02.2021 14:41
Labdien! 31.03.2020. Madonas novada pašvaldības dome, saskaņā ar 22.03.2020. pieņemto likumu ”Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID – 19 izplatību”, pieņēma l[…]ēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu pagarinājumu. Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 3. daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā,15. augustā, 15.novembrī. Dome pagarināja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus ne vēlāk kā 30.06.2020., 31.08.2020., 15.10.2020., 15.11.2020. Ja maksājumi tika veikti, kavējot domes lēmumā noteiktos pagarinājuma termiņu, tad nokavējuma naudas tika aprēķinātas. Nokavējuma nauda netika apturēta arī par iepriekšējo gadu parādiem, kas neattiecās uz Covid situāciju. Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem. Kontakti - https://www.madona.lv/lat/nekustama-ipasuma-parvaldibas-un-teritorialas-plan
Sarmīte Kalniņa 16.02.2021 10:54
Labdien, sakiet lūdzu, kas notiek Kalsnavas pagastā? Tāda sajūta, ka dzīve apstājusies. Dažādi darbi[…] iesākti, nepabeigti vai arī izdarīti nepietiekamā kvalitātē. Nav nekādas informācijas par pagastā notiekošajām aktualitātēm. Avīzes nav. Kultūras dzīve nenotiek pat attālināti. Nav pat nekādu dekorāciju uz svētkiem, kā tas bijis citus gadus. Par dienas centru vispār nav nekādas informācijas kopš skaistajiem centra atklāšanas svētkiem. Kas tur notiek? Visur ir darbinieki, bet sajūta, ka pārvaldes vadītājs neinformē iedzīvotājus par notiekošajām lietām pagastā (ja vispār kaut kas notiek attīstības virzienā). Kā notiek darbs dārziņā, skolā, kādas aktualitātes? Pilnīgs informācijas trūkums un nekomunikācija ar iedzīvotājiem. Kādas ir pagasta attīstības prioritātes šajā gadā? Kā tika pieņemts budžets? Vai tika izzinātas iedzīvotāju vēlmes? Uz ko tiks likts akcents? Kāpēc nav informācijas kas top vecajā ēdnīcā pie veikala? Kādas ir aktualitātes sasitībā ar Covid izplatību pagastā? Katrā ziņā TRŪKST KOMUNIKĀCIJAS un INFORMĀCIJAS ar iedzīvotājiem. Sajūta, ka ļaujamies plūsmai un katram ir ērti tur, kur viņš ir.
Artis Mūrmanis Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 22.02.2021 11:07
Paldies par uzdotajiem jautājumiem! Šī ziema Īpašumu uzturēšanas nodaļai ir nesusi daudz sniega, āra darbiniekiem galvenā prasība bija uzturēt gājēju celiņus, kas ziemas periodā tika uzturēti labi vai pat ļoti[…] labi. Bez tam esam piesaistījuši viņus remontdarbiem skolā un dzīvoklī, Stacijas ielas mājā (februāra mēnesī). Remontstrādnieki jau šajā gadā ir izremontējuši skolā četras telpas. Veidojam PII mācību materiālus. Veicam ikdienas remontdarbus visās pagasta sabiedriskajās ēkās. Apkopējas skolā uztur skolas tīrību, veic ģe-nerālās tīrīšanas, izvāca telpas pirms remontiem, sakopa tās pēc remontdarbiem un atradās nedēļu atvaļinājumā. PII apkopēja veic ikdienā divas reizes dezinfekciju ēkā un tīra visas koplietošanas telpas. Plānotie darbi uz šo gadu: skolā cokola labošana un fasādes pirmā stāva mazgāšana, notekcauruļu pagarināšana. Iekopt divus pamežus – Rūpnīcas ielā un Kalna ielas kvartālā. Veidot dekorācijas pārvaldes ēkai. Veikt dažādus remontus Jāņukalna, Veckalsnavas kapu teritorijās, veikt uzskaiti par senajiem kapiem. Atrisināt Vesetas ielas 11 problēmu ar tekošo aku. Ir paredzēta lielā dīķa biežāka pļaušana. Pārupes ielā 2, fasādes labošana. Bērnu Jauniešu Centrā uzstādīt LED apgaismoju trešajā stāvā. No nepabeigtajiem darbiem: plānojam pabeigt tiltiņu pie BJIC "UP's" un izveidot pakāpienus pie stāvas ceļa daļas. Mazajā parkā- izlīdzināt šķūņa pamatnes vietas, nojaukt dolomīta mūrus, izvākt veco komposta vietu aiz TOP veikala. Kalsnavas pamatskola, kā visas Latvijas skolas strādā pēc MK izdotā rīkojuma ’Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’ . Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis Pūks" darbojas ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus. Saskaņā ar šiem noteikumiem tiek ierobežota grupu kontaktēšanas, līdz ar to iestādes kopējie pasākumi netiek organizēti. Iestāde visu nepieciešamo informāciju vecākiem sūta, izmantojot e-klasi un vecāku WhatsApp grupas. Kā arī informāciju plašākai sabiedrībai tiek ievietota Kalsnavas pagasta mājas lapā sadaļā Izglītība – Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis Pūks". Iestādē tiek domāts par iestādes logu noformējumu balstoties uz gadalaikiem, uz Ziemassvētkiem un Latvijas dzimšanas dienu bija organizēti papildus dekorācijas. Visas Kalsnavas pagasta un kultūras aktivitātes tiek apkopotas mājaslapā https://kalsnava.lv/ un Facebook lapā https://www.facebook.com/Kalsnzinas . Kopš 2021. gada sākšanās turpinām veidot dažādas akcijas, konkursus. Janvārī norisinājās akcija "IZBAUDĀM ZIEMAS PRIEKUS!". Pagasta iedzīvotājiem bija nepieciešams parādīt citiem, kā var pavadīt ziemīgās dienas - slidojot, slēpojot, veļot sniegavīrus, dziedot, dejojot vai vienkārši pastaigājoties - iemūžinot šos mirkļus ar foto vai video. Foto un video bija jāievieto sociālajos tīklos. Gan bildes, gan video tika apkopoti un drīzumā arī vienā video formātā šie aktīvie mirkļi būs publicēti internetā. Tā kā februāris ir sveču mēnesis, iedzīvotāji tika aicināti liet sveces un dalīties ar iznākumu sociālajos tīklos. Sveču liešana norisinās visu mēnesi. Kalsnavas Pagasta pārvalde ir izveidojusi 3 slēpošanas trases - Jura Alunāna parkā un Kalsnavas pamatskolas sporta laukumā un Aiviekstes ciemā. Jaunākā Kalsnavas kultūras nama aktivitāte, kopā ar pagasta Sporta organizatoru, ir izaicinājums, kurā pagasta iedzīvotāji tiek aicināti krāt kilometros ejot, skrienot vai slēpojot un reizē piedaloties foto orientēšanās spēlē kādā no Kalsnavas pagasta ciemiem - Jaunkalsnavā, Jāņukalnā vai Aiviekstē. Bet vēl labāk- visos trijos! Aktīvākajiem dalībniekiem pārsteiguma balvas. Visas iepriekš minētās aktivitātes arī ir atrodamas gan mājaslapā, gan Facebook lapā. Tā kā darbs nedrīkst notikt klātienē, arī Kalsnavas kultūras nams aktīvi darbojas attālināti. Uz visām oficiāli Latvijā svinamajām svētku dienām tika sagatavotas dekorācijas gan ārā, gan kultūras nama logos. Kamēr Latvijā situācija nav nostabilizējusies, plānojam veidot izstādes logos. Piedalāmies vairāku dienu seminārā ar Kārli Anitenu "Ziemeļblāzmas Akadēmija", kur tiek runāts par vizuālo noformējumu un to, kā un kur rast radošu pieeju attālinātiem pasākumiem. Covid-19 pandēmijas laikā BJIC "UP's" darbojas attālināti sociālajos tīklos Instagram, Facebook un Tik-tok, kur tiek ievietota informācija par gaidāmajiem pasākumiem, aktualitātēm jauniešiem, kā arī dalāmies ar svarīgu informāciju par pasākumiem, kas norisinās citos Latvijas centriņos. Ar sociālo tīklu palīdzību notiek aktīva komunikācija ar jauniešiem, sazinoties gan privāti, gan kopā veidojot, publicējot dažādus paveiktos darbus. TikTok tiek ievietoti dažādi jauniešu video. Norisinās dažādas radošās darbnīcas, sportiski, radoši izaicinājumi, eksperimentu veikšana mājas apstākļos, virtuālie spēļu vakari, virtuālas sarunas ar Latvijā jauniešiem atpazīstamām personībām, citu jauniešu centru atbalstīšana, rosinot Kalsnavas jauniešus piedalīties arī citu centriņu veidotajās aktivitātēs. Joprojām norisinās aptaujas un sarunas ar vietējiem jauniešiem, lai uzzinātu jaunākos trendus un viņiem interesējošas lietas. Janvārī taisījām āra dekorācijas no dabas materiāliem, savukārt februārī spēlējām online spēli "AmongUs" un gatavosim un vakariņosim kopā ar Latvijā jauniešiem atpazīstamu Youtube, TikTok un Instagram personību Alīnu Heisleri. Ņemot vērā to, ka Dienas pakalpojumu centru apmeklē senioru atbalsta grupa (cilvēki pensijas vecumā), un cilvēki ar invaliditāti, abas šīs mērķa grupas ir riska grupā. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, Covid-19 infekcijas izplatību un pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja 14.10.2020. rīkojumu Nr. SOC/1.3/20/10, Par drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, no 06.12.2020. Dienas pakalpojumu centrs ir slēgts. Dienas pakalpojumu centrs būs slēgts līdz brīdim, kamēr būs atļauta pulcēšanās, atļautas aktivitātes iekštelpās. Līdz brīdim, kad tika izsludināta ārkārtas situācija valstī, Dienas pakalpojumu centrs aktīvi darbojās. Informācija par notiekošajām aktivitātēm ir bijusi gan Madonas novada laikrakstā “Stars”, gan “Madonas Vēstnesī”, gan Kalsnavas pagasta mājaslapā. Sakarā ar to, ka Kalsnavas pagastam ir Madonas novada pašvaldības lēmumu izpildošā un nodrošinājuma funkcija, tad norises pagastā notiek atbilstoši pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem. Pieminētie dienas centrs, kultūras nams un izglītības iestādes ir to iestāžu un struktūrvienību sarakstā, kuri no 2020. gada 12. marta pakļauti LR Saeimas un MK pieņemtajiem likumiem un noteikumiem, kas regulē darbu pandēmijas laikā. Tiešām visur ir darbinieki, un mēs neviens nezinām, nevaram paredzēt, kāda būs viņa situācija un viņa veselība , no mums katra neatkarīgu apstākļu dēļ. Tas, ka nenotiek pulcēšanās un publiski pasākumi nenozīmē, ka iestāžu darbinieki nestrādā. Ja cilvēku interesē konkrētas lietas, viņš vēršas pie konkrētā vadītāja, darbinieka, deputāta. Pagasta informatīvais izdevums tiks aktualizēts, un veidotas jaunas nodošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem. Vienmēr esam atvērti uzklausīt iedzīvotāju vēlmes un ieteikumus, visu izvērtēsim.
Inese Inese 16.02.2021 09:23
Labdien. Izlasot pienēmto budzētu ir radies jautājums par skolēnu ēdināšanu .30.jūlija tika pieņemts[…] ka skolēnu ēdināšu sedz 100% (Brokastis , pusdienas , launags ) Lēmuma Nr 299, bet budžtā ir paredzēta nauda tikai pusdienām 0,71 euro .Vai par launagu , brokastīm ,vakariņām būs jamāksā bērnu vecākiem.Tas viss kaut kā neatbilst pieņemtajiem lēmumiem.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 18.02.2021 09:55
Labdien! Jūsu minētie 0,71 eiro dienā ir summa, ko pašvaldība sedz produktu iegādei vienam izglītojamajam pusdienām pēc faktiskā vispārizglītojošās skolas apmeklējuma. Saskaņā ar 30. jūlijā Madonas novada pašv[…]aldības domes pieņemto lēmumu par atlaides piešķiršanu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs, ar 01.09.2020 tiek piešķirta 100% atlaide maksai par brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Taču jāņem vērā, ka skolēnu ēdināšana tiek pielāgota mācību procesam un reālajam skolēna uzturēšanās laikam mācību iestādē. Saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 59.punktu izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi (šobrīd no šī starpbrīža ilguma ir iespējamas atkāpes). Tomēr nereti skolēnam izglītības iestādes telpās ir nepieciešams atrasties ilgāk, piemēram, skolēns dzīvo dienesta viesnīcā, internātā, apmeklē interešu izglītības pulciņus, pavada laiku pagarinātās dienas grupā, gaida skolēnu vai sabiedrisko autobusu, lai dotos uz mājām u.c. Šajos gadījumos izglītības iestāde šiem skolēniem nodrošina arī brokastis, launagu un vakariņas. Atlaides piemērošana ēdināšanai neparedz to, ka skolēns atgriežoties mājās no skolas vēlāk nāk uz mācību iestādi launagā vai vakariņās. Dienesta viesnīca un internāts ir daļa no mācību iestādes.
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika