Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Rita Kkk 25.08.2021 12:53
Labdien! Sakiet kādā kārtībā tiek izsniegti lapu maisi rudens/pavasara sezonā, uz cik ilgu laiku? Un[…] kā ar zaru savākšanu pilsētas teritorijā?
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas dienesta vadītāja 30.08.2021 13:14
Labdien! Lapu maisus iedzīvotājiem izsniedzam divas reizes gadā. Pavasara sezonā - aprīlī līdz maija sākumam, savukārt, rudens sezonā septembra vidus/beigas līdz oktobrim. Maisu izsniegšanas laiku ietekmē laika[…] apstākļi. Rudens sezonā maisus izsniegt pārtraucam, kad tehniku aprīkojam ar kaisītājiem, bet pavasarī lapu maisu izsniegšanu un savākšanu beidzam kad tiek uzsākti vasaras ielu uzturēšanas darbi. Lai operatīvāk nodrošinātu maisu izvešanu, svarīgi lai iedzīvotāji tos pēc iespējas ātrāk piepilda. Šogad pavasarī maisus sanumurējām, lai varētu izsekot cik ilgi maiss atrodas kādā no adresēm un vai maisā netiek likti sadzīves atkritumi, būvgruži u.c. piemaisījumi, kam maisos nebūtu jāatrodas. Zarus savācam visa gada garumā. Zariem jābūt novietotiem ielas malā, lai tehnika var piebraukt. Zariem klāt nedrīkst būt sakrauti celmi, dēļi u.c. Pieteikt maisus zaļajiem atkritumiem iespējams zvanot uz tālr. 28009914
Mārtiņš Indriksona 23.08.2021 19:59
Sveiki. Kad tiks demontēts bijušās Raiņu ielas katla mājas skurstenis?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 25.08.2021 13:44
Labdien! Skursteni plānots demontēt 26. augustā.
Jaunā Ģimene 17.08.2021 15:58
Labdien! Esam ienācēji Madonas novadā. Sakiet lūdzu vai Madonā ir vieta vai vietas, kur iespējams zi[…]edot, atdot bērnu drēbītes un higiēnas preces (pamperus gan atvērtus iepakojumus, gan neskartus) Domāju šis ir ļoti aktuāli jaunajām ģimenēm.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 25.08.2021 13:52
Labdien! Bērnu drēbītes un higiēnas preces iespējams ziedot Latvijas Sarkanā Krusta Madonas komitejas telpās Parka ielā 4. iepriekš lūgums sazināties ar komitejas izpilddirektori Ingu Ramani - tālr. 27865667
Līga Baltmane 06.08.2021 22:18
Labdien! Vēlējos painteresēties vai ir tāds likums, kas nosaka, ka pie daudzdzīvokļu mājas pagalmā […]ir aizliegts novietot darba automašīnu? Vai tas ir pārkāpums? Cilvēks ar šo automašīnu pārvietojas ikdienā uz darbu (firmas automašīna). Pats cilvēks dzīvo šajā mājā.
Gatis Kušķis Madonas novada pašvaldības kārtībnieks 11.08.2021 14:44
Labdien! Ceļu satiksmes likums neaizliedz darba automašīnas novietošanu daudzīvokļu mājas pagalmā, jo īpaši gadījumā, ja auto stāvlaukumā neatrodas ilgstoši un tā vadītājs pats dzīvo daudzdzīvokļu mājā. Probl[…]ēmsituācijas var rasties vien gadījumā, ja zeme ap daudzīvokļu dzīvojamo māju ir privātīpašumā (domājamās zemes daļas katram daudzīvokļu mājas iedzīvotājam) un daudzīvokļu mājas kopsapulcē nav nolemta kārtība kādā iedzīvotāji novieto savus auto stāvlaukumā.
Praulienas iedzīvotājs 06.08.2021 08:02
Labdien! Praulianas pagasta centra privātmāju iedzīvot'jiem interesē, kur var likt atkritumus, kas r[…]odas rudenī un pavasarī sakopjot māju teritorijas. Īpašuma teritorijās tos iespēju robežās kompostējam, bet lapu, zaru, nopļautās zāles apjoms ir ļoti liels, ko gadu no gada nav iespējams izdarīt. Kāds būtu risinājums? Vai pagastā ,kaut reizi gadā nebūtu lietderīgi, lai iedzīvotājiem būtu pieejams konteiners lielgabarīta atkritumu ievietošanai? Paldies!
Ilona Zalāne Madonas novada pašvaldības Praulienas un Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja 11.08.2021 14:48
Labdien! Pateicos par jautājumu! Apzināmies, ka atbrīvošanās no bioloģiskajiem jeb zaļajiem dārza atkritumiem pagasta centra iedzīvotājiem ir apgrūtinājums. Tomēr aicinām zāli, koku lapas izmantot par barības v[…]ielu nodrošinājumu mazdārziņiem vai ogulājiem un augļu kokiem. Aicinām arī iedzīvotājus nemest zaļos atkritumus sadzīves atkritumu konteineros, kas palielina izvedamo atkritumu svaru un līdz ar to arī maksu par pakalpojumu. Lielgabarīta atkritumu izvešanai atkritumu radītājs, konsultējoties ar atkritumu apsaimniekotāju, var vienoties par konteinera izmantošanu, kas gan ir maksas pakalpojums. Arī pagasta pārvaldei šāds pakalpojums ir jāpērk no atkritumu apsaimniekotāja, jo nav pieejams atbilstošs aprīkojums. Vienlaikus informēju, ka jautājumus uz kuriem vēršat uzmanību pārrunāsim Madonas novada pašvaldības domi un par sarunu iznākumu iedzīvotājus informēsim.
Jānis Kļaviņš 25.07.2021 20:48
Labdien! Kad beidzot Madonā būs pieejama sporta zāle (hallē)? Gribam būt viens no sportiskākajiem no[…]vadiem valstī, bet nenodrošinam pat elementāras sporta aktivitāšu iespējas veselības uzlabošanai vakcinētajiem.
Voldemārs Šmugais Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 03.08.2021 13:22
Labdien! Sporta nodarbības un aktivitātes Madonas sporta centrs sporta nodarbībām un aktivitātēm ir pieejams. Vasaras periodā tajā norit individuālie un komandu treniņi dažādos sporta veidos. Vienīgais pakalpoj[…]ums, kas nav pieejams ir trenažieru zāle, jo operators ir pārtraucis līgumu ar pašvaldību un nepieciešams rīkot konkursu ar mērķi atrast jaunu treneri, kas nodrošinātu treniņus trenažieru zālē. Jāņem vērā, ka tiem sporta centra apmeklētājiem, kas nav BJSS sporta sekciju dalībnieki, nāksies uzrādīt vakcinācijas sertifikātu vai derīgu apliecinājumu par covid-19 izslimošanu.
Kārlis Sudārs 24.07.2021 12:01
Vai Viešūrs (Kaķīša) ezerā joprojām ir spēkā SIA “Čiekuri-Shishki” organizētā licencētā makšķerēšana[…]?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 03.08.2021 15:17
Labdien! Līdzšinējais Viešūra ezera makšķerēšanas nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Viešūra (Kaķīša) ezerā" šobrīd nav spēkā. Pašvaldība ir izstrādājusi jaunu nolikumu, kurš iesniegts saskaņošanai valsts ins[…]titūcijām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāsniedz savs atzinums.
Tija Žvagina 21.07.2021 19:25
Labdien! Kādā laika periodā ir plānots atspoguļot/iekļaut bijušo Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadu […]publiskos pasākumus šīs vietnes kalendārā? Paldies!
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 22.07.2021 10:48
Labdien! Līdzīgi, kā pirms Administratīvi teritoriālās reformas noteicošais ir kultūras darbinieku iniciatīva un aktivitāte laikus iesūtot informāciju par katrā no novada teritorijām notiekošajām aktivitātēm. T[…]iklīdz informāciju saņemam, ar to dalāmies pašvaldības komunikācijas kanālos un ievietojam novada pasākumu kalendārā.
Mareks Bacha 21.07.2021 02:57
Sveicināti! Kur un kā var nokārtot zemes grāmatu pēc iespējas lētāk un kāpēc pagasts iesaka to kārto[…]t caur bāriņtiesu? Vai zemes grāmatas kārtošanai ir kādas atlaides?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 21.07.2021 11:39
Labdien! Atbilstoši Zemesgrāmatu likumam zemesgrāmatu pārzināšana piekrīt rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļām. Katrs nekustamais īpašums jāieraksta zemesgrāmatā tajā zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības […]teritorijā tas atrodas. Dodoties uz zemesgrāmatu nodaļu, ir jābūt sastādītam nostiprinājuma lūgumam, kas līdz ar pircēja un pārdevēja parakstu ir jāapstiprina pie notāra. Vairāk informācijas par nepieciešamajiem dokumentiem pieejams vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā www.zemesgramata.lv. Par izmaksām sīkāk informēs notārs. Nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatai var sastādīt un parakstīt pie jebkura zvērināta notāra Latvijā vai arī bāriņtiesā. Bāriņtiesu likuma 61. panta pirmās daļas 8. punkts paredz: ja viena no līgumslēdzējām pusēm ir deklarēta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, tad bāriņtiesa ir tiesīga veikt apliecinājumus. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 2. panta otrajai daļai novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos pilda šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Par valsts nodevām, ko iekasē bāriņtiesa, vairāk var uzzināt likuma 79. pantā: https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums
Ieva no pilsētas 16.07.2021 22:28
Labdien! Jūs nopietni! Kas tie par akmeņiem sabārstīti pa pilsētas ielām uz asfalta?Iepriekš pie sli[…]edēm,lietus laikā tur bija jābrauc kā pa "zeminieku",tad citur. Kas sponsorēs nodauzīto mašīnas priekšu krāsot,viss vienos akmeņu caurumos?! Ievērojot atļauto àtrumu tāpat tak viss lido uz mašīnas priekšas!Vai nevar normāli atjaunot asfalta segumu! Skumji
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 03.08.2021 13:51
Labdien! Tehnoloģiju, ko šovasar izmantojām plaisu labošanai uz pilsētas ielām, jau vismaz divas desmitgades pielieto gan Latvijas valsts ceļi, gan autoceļu uzturētāji un būvnieki citviet Eiropā. Piekrītu, ka p[…]āris dienas autovadītājiem tika radītas neērtības, jo ceļš putēja. tehnoloģija paredz, ka dažas diena šķembiņas ir jāpatur uz ceļa, lai tās pagūst iestrādāties emulsijā. Pēc divām dienām tās no brauktuves arī tika noslaucītas. Rūpniecības ielas remontdarbos tika izmantotas smalkas, mīkstas dolomīta izsijas, nevis granīta šķembas, kādas ir pierasts redzēt uz lielajām šosejām, tādēļ ļoti apšaubu, ka tās, ievērojot atļauto braukšanas ātrumu, varētu nodarīt bojājumus auto krāsojumam vai stikliem. Vēlos uzsvērt, ka šī tehnoloģija pagaidām ir vienīgais risinājums, kas, neveicot brauktuves rekonstrukciju, ļauj saglabāt Rūpniecības ielas ļoti sliktā stāvoklī esošo asfalta segumu. Pašvaldība jau divas reizes atkārtoti ir vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu piešķirt finansējumu Rūpniecības ielas 1. kārtas asfalta seguma atjaunošanai. Pagaidām esam saņēmuši atteikumu, taču joprojām paļaujamies, ka SM darbiem finansējumu atvēlēs. Atvainojos par remontdarbu laikā sagādātājām neērtībām, taču aicinu iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem apgrūtinājumiem, jo neveicot šos darbus Rūpniecības ielas asfalts var 2022. gada pavasari nesagaidīt. Jau drīzumā asfalts tiks labots arī Rūpniecības ielas posmā no Saules ielas rotācijas loka līdz Gaujas ielai.
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika