Aizvadīts Madonas novada aktīvo iedzīvotāju pasākums “Viedie ciemi Madonas novadā. PIEREDZE. IESPĒJAS. SADARBĪBA.”

iesūtīts: 2024.02.28 14:10
26. februārī novada aktīvos iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pagastu un apvienību pārvalžu vadītājus Madonas biznesa attīstības centrā pulcināja pasākums “Viedie ciemi Madonas novadā. PIEREDZE. IESPĒJAS. SADARBĪBA.”. Ar viedo ciemu koncepciju iepazīstināja un pasākumu vadīja “Latvijas Lauku forums” padomes loceklis un Eiropas Lauku pakta koordinācijas grupas loceklis Āris Ādlers. Savā prezentācijā viņš uzsvēra, ka Vieds ciems ir kopiena, kas negaida, kad pārmaiņas notiks ar viņiem, bet rīkojas, lai ietekmētu savu nākotni, un izmanto jaunus un inovatīvus risinājumus, lai veicinātu spēju pastāvēt, kas balstīta uz vietējām stiprām pusēm un iespējām.

Lai runātu par Viedo ciemu nozīmi reģionālajā attīstībā, valsts pārvaldi pārstāvēja VARAM Pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis, kurš atzina, ka sabiedrība un  vietējās kopienas kļūst arvien aktīvākas, un izglītotākas par attīstības procesiem, tāpēc publiskā pārvalde arvien vairāk savus lēmumus balsta iedzīvotāju vajadzībās, tiek pilnveidota sadarbība un dialogs starp publisko pārvaldi un iedzīvotājiem. Līdz ar to palielinās atbalsts vietējo iniciatīvu īstenošanai un iedzīvotāju uzticēšanās publiskajai pārvaldei kopumā.

No Madonas novada pašvaldības puses tika prezentēti aktuālie Pašvaldībā esošie instrumenti Viedo ciemu atbalstam, to skaitā NVO iniciatīvu un Sociālās jomas projektu konkursu atbalstāmās prioritātes, sabiedrības līdzdalības iespējas nevalstiskajās organizācijās, pašvaldības organizētajos pasākumos un aptaujās, brīvprātīgajā darbā, iedzīvotāju tikšanās, amatiermākslas kolektīvos un kultūras dzīves dažādošanā.

Ar saviem pieredzes stāstiem ceļā uz Viedā ciema statusu dalījās Dace Kalniņa, “Viedais Ciems 2023” titula ieguvēji no Ošupes pagasta, un Jaunlutriņu attīstības biedrības vadītāja, Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava. Šos pieredzes stāstus pasākuma dalībnieki atzina par vērtīgiem un motivējošiem aktīvi darboties.

Pasākuma otrajā daļā ikvienam bija iespēja piedalīties darba grupās, kurās tika risināti četri būtiski jautājumi Viedo ciemu kontekstā: 

- Kādas problēmas var risināt Viedie ciemi Madonas novadu apdzīvotās vietās?

- Kā Madonas novada pašvaldība var palīdzēt veidot Viedo ciemu?

- Nacionālā sadarbība un starptautiskais atbalsts Viedo Ciemu attīstībai.

- Kam jāuzņemas iniciatīva un kur jāmeklē resursi, lai ciemā notiktu saskaņotas darbības Viedā Ciema veidošanai ?

Vērtīgākās atziņas no darba grupās paveiktā – ciemu aktīvie iedzīvotāji un to kopienas nav Pašvaldības vai pagastu pārvalžu opozīcija vai apdraudējums, bet apzināta iedzīvotāju izvēle kopīgi attīstīt un pilnveidot savu dzīves telpu, mazināt atsvešinātības sajūtu un saliedēt sabiedrību. Sadarbojoties un strādājot komandā, iespējams veicināt piederības sajūtu, lokālpatriotismu un savstarpēju uzticēšanos. 

Būtiskākais, ko pašvaldība var darīt aktīvo iedzīvotāju labā, ir ieraudzīt šos entuziastus un veidot sadarbību, piedāvājot praktisku palīdzību problēmu risināšanā un ideju īstenošanā. Dalībnieki vairākkārt uzsvēra informācijas apmaiņu un komunikāciju, kurai būtu jābūt abpusēji kulturālai un uz risinājumiem vērstai. Darba grupu dalībnieki atzina, ka atbildība par vieda ciema veidošanu, tā stratēģijas izstrādi un rīcību ir jāuzņemas iedzīvotājiem, kuri ir gatavi darīt un strādāt sabiedrības labā. Pagastu un apvienību pārvaldnieki var palīdzēt ar līdzdarbošanos un praktiskiem risinājumiem, pašvaldības darbinieki – ar zināšanām, bet pats svarīgākais vietas attīstībā ir spēcīgi līderi, kuri spēj iedvesmot.


GALERIJA no pasākuma

Aigars Noviks

Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas 

vecākais speciālists sabiedrības integrācijas un līdzdalības jomā

E: aigars.noviks@madona.lv

T; +371 28378298

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums